Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Franchisewet: Mogen franchisenemers binnenkort meebeslissen over grote wijzigingen binnen de formule?

Met de nieuwe aangekondigde franchisewet lijkt dit een feit te gaan worden. Momenteel buigt de Raad van State zich over deze kwestie, zo meldt het financieel dagblad.

Wijzigingen binnen de formule

Momenteel heeft een franchisegever het uitsluitende zeggenschap over materiële wijzigingen van een franchiseformule. Dit gaat door de nieuwe wetswijziging (mogelijk) veranderen. Franchisenemers krijgen het recht om over wijzigingen binnen de franchiseformule mee te beslissen.

Doodvonnis

Franchise advocaten Timo Jansen en Anne Spaargaren van kantoor Lexence noemen deze wijziging een doodvonnis. Het nieuwe wetsvoorstel zal volgens de advocaten de eigendomsstructuur van franchise veranderen. De vraag wordt gesteld of de invoering investeringen van franchisegevers zal ontmoedigen. Franchisenemers zouden op deze wijze namelijk het instemmingsrecht kunnen benutten om een deel van het rendement van investeringen van franchisegevers in formulewijzigingen naar zich toe trekken. Daarnaast is het volgens de advocaten voor franchisegevers niet meer zo makkelijk om snelle aanpassingen in formules aan te brengen.

Mogelijk gevolg zou kunnen zijn dat de aanpassingen van zeggenschapsstructeren binnen franchise zullen leiden tot een daling van het aantal franchisevestigingen, en wellicht tot een afname van werkgelegenheid.

Nog wel eigenaar van het concept?

Boris van der Ham, voorzitter van de Nederlandse Franchise Vereniging vindt het nog te vroeg om te zeggen of de nieuwe wetgeving tot meer conflicten zal leiden. Zelf is hij niet tegen het nieuwe wetsvoorstel, maar zegt wel: “Wij vinden het fors dat er voor bepaalde beslissingen een meerderheid van tweederde nodig is. Dat betekent dat een minderheid grote veranderingen kan tegenhouden. Bovendien is niet heel specifiek benoemd voor welke kwesties er instemming nodig is. In de conceptversie zouden ook beslissingen omtrent ‘innovatie’ daaronder vallen. Als franchisenemers innovatie kunnen tegenhouden, dan zijn franchisegevers juridisch gezien niet meer eigenaar van hun concept.”

×