Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Uitslag rechtszaak tussen HEMA en franchisenemers bekend

RECTIFICATIE: Na publicatie van onderstaand bericht heeft De Nationale Franchise Gids uit betrouwbare bronnen vernomen dat zaken anders liggen dan onderstaand beschreven. In het kader van transparante berichtgeving zullen wij u hierover blijven informeren de komende periode. Naar het schijnt is geen van beide partijen volledig in het gelijk gesteld door de rechtbank en beiden zijn veroordeeld tot het bekostigen van de eigen proceskosten. Wij houden u over deze zaak op de hoogte.
De franchisenemers van HEMA zijn grotendeels in het gelijk gesteld door de rechter inzake hun geschil met het hoofdkantoor. Onderwerp van de rechtszaak was de verdeling van de kosten van de centraal aangestuurde e-commerce activiteiten.

Eerder publiceerde De Nationale Franchise Gids over slepende conflict tussen de franchisenemers en het hoofdkantoor van HEMA. Een van de laatste wapenfeiten in dit conflict was de brief van de directie aan de franchisenemers, waarin zij verklaarden niet door te willen gaan met de franchisecontracten in de huidige vorm. Deze contracten zijn volgens hen niet meer van deze tijd en vormen bovendien een groot struikelblok voor de verkoop van HEMA.

Uitspraak rechter

Woensdag 18 juli jl. heeft de HEMA uitspraak gedaan over de verdeling van de uitgaven aan e-commerce. Eind 2015 werden daar afspraken over gemaakt en de rechter heeft geoordeeld dat HEMA zich daaraan dient te houden. De rechter is het eens met de franchisenemers dat de winkelketen wat betreft de financiële afrekening uit het verleden zich moet houden aan de in 2015 afgesloten overeenkomst met uitgangspunten en criteria.

Dit houdt in dat franchisenemers uitsluitend hoeven mee te betalen aan investeringen in webwinkelactiviteiten in Nederland en niet in het buitenland. Ook hoeven de franchisenemers alleen mee te betalen aan operationele kosten van de afdeling E-commerce Distributiecentrum. Algemene- en overheadkosten van het hoofdkantoor vallen daar dus niet onder.

Onderwerp van de rechtszaak was ook of de e-commercefacturen voor de franchisenemers correct was. Op dit punt heeft HEMA gelijk gekregen dus deze zullen betaald moeten worden. De rechter oordeelde tevens dat de winkelketen de bijdrage van de franchisenemers voor de e-commerce voldoende heeft onderbouwd.

Mogelijk hoger beroep HEMA

HEMA heeft laten weten nog altijd achter de uitspraken in de brief aan de franchisenemers te staan dat de afspraken met franchisenemers aangepast moeten worden ‘met het oog op het huidige retaillandschap’. Of ze daarom in hoger beroep gaan is nog niet bekend, maar wordt niet uitgesloten. HEMA hoopt echter tot nieuwe afspraken te komen zonder tussenkomst van de rechter

×