Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Home Instead start campagne ‘Zorg in de laatste levensfase’

Home Instead Thuisservice franchise
Onlangs is bekend geworden dat staatssecretaris Van Rijn tot 2020 ruim 50 miljoen aan extra middelen beschikbaar heeft gesteld, met als doelstelling dat mensen langer thuis kunnen blijven en in hun eigen omgeving kunnen overlijden. Dit naar aanleiding van het gebrek aan persoonlijke aandacht en onvoldoende zelfregie van de palliatieve cliënt en diens familie. Het is te druk rond het bed, er is te weinig continuïteit van zorgverleners en de samenwerking hapert. Naar aanleiding van dit initiatief is Home Instead Thuisservice de campagne ‘Zorg in de laatste levensfase’ gestart. De franchiseformule maakt het mogelijk dat senioren zelfstandig kunnen blijven wonen en leven in hun vertrouwde thuisomgeving en biedt ondersteuning in de laatste levensfase.

Met de campagne ‘Zorg in de laatste levensfase’ neemt Home Instead het initiatief om deze zorg en dienstverlening te verbeteren. De komende maanden worden alle medewerkers van Home Instead getraind door een specialist palliatieve zorg. Hiervoor is door Home Instead een specifiek trainingsprogramma ontwikkeld dat inmiddels in 18 landen wereldwijd wordt aangeboden. De kernelementen zijn persoonlijke aandacht en het versterken van de zelfregie van de palliatieve cliënt en diens familie.