Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd
Lees meer

Geldt een overeengekomen huurprijsindexering altijd?

Mr. M. (Maaike) Munnik Veel ondernemers zijn begin dit jaar geconfronteerd met een aanzienlijke huurprijsverhoging. Dit kwam omdat in veel huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte de jaarlijkse huurverhoging gekoppeld is aan het ...

Lees meer

Franchiseovereenkomst voldoet niet aan Wet franchise, risico’s?

In verband met het verstrijken van de overgangstermijn van de Wet franchise op 1 januari 2023 zijn alle hierin opgenomen verplichtingen inmiddels in volle omvang van toepassing. Zo dienen alle franchiseovereenkomsten inmiddels ...

Lees meer

Goed franchisegeverschap in de Wet franchise niet vrijblijvend

In de Wet franchise is in artikel 7:912 vastgelegd dat de franchisegever en franchisenemer zich jegens elkaar als een goed franchisegever en een goed franchisenemer moeten gedragen. Deze wettelijke verplichting voor ...

Lees meer

Het boetebeding in de franchiseovereenkomst

In bijna iedere franchiseovereenkomst komen ze voor: boetebedingen. Meestal zijn ze geschreven om ervoor te zorgen dat franchisenemer zijn verplichtingen uit de franchiseovereenkomst jegens de franchisegever nakomt. In de praktijk ...

Lees meer

Gebruikte bewoording in concurrentieverbod cruciaal

In veel juridische procedures blijkt dat, bewust of onbewust, gemaakte keuzes om zaken op een bepaalde manier in een overeenkomst te verwoorden verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Een rechter is veelal ...

Lees meer

Kunnen autodealers zich beroepen op de Wet franchise?

Mr. R.C.W.L. Albers Op 1 januari 2021 is in Nederland de Wet franchise in werking getreden met als belangrijkste motief het creëren van een meer evenwichtig speelveld tussen ...

Lees meer

De franchiseovereenkomst onder opschortende voorwaarde: grote gevolgen

Mr. M. Munnik Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs haar hoofd gebogen over de vraag hoe de totstandkomingsgeschiedenis van de franchiseovereenkomst zich verhoudt tot de franchiseovereenkomst zelf. Kan een verplichting ...

Lees meer

Het vastleggen van een goodwill-regeling en post concurrentieverbod

Mr. A.W. Dolphijn De Wet franchise heeft heel wat nieuwe regels gebracht in franchiseverhoudingen. Opvallend is echter dat de wet niet voorschrijft dat er pas sprake is van een ...

Lees meer

Wijzigen franchiseformule is mogelijk

Franchisenemer, franchisegever, franchiseovereenkomst, tussentijdse wijziging, wijzigingsbeding Veel franchiseformules zijn blijvend in ontwikkeling. Bij deze ontwikkeling geldt vaak het adagium ‘stilstand is achteruitgang’. Voor deze formules is het van belang om ...

Lees meer

Knowhow is inherent aanwezig bij franchiseformule volgens rechtbank Assen

In de afgelopen periode zijn door meerdere (voorzieningen)rechters van verschillende rechtbanken vonnissen gewezen waarin franchisegevers een beroep op een contractueel concurrentieverbod wordt ontzegd, omdat niet aangetoond werd dat er ...

×