Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd
Lees meer

Niet zomaar een succesvol beroep op verkeerde prognoses

Inleiding Bij het aangaan van een franchiseovereenkomst is een franchisegever niet zonder meer verplicht om een omzet- en/of winstprognose af te geven. Vaak wordt er echter toch een bepaalde ...

Lees meer

Ludwig & van Dam: duidelijkheid loont

15 augustus 2023

In veel overeenkomsten wordt weleens gebruik gemaakt van vage definities of onduidelijke beschrijvingen die voor verschillende uitleg vatbaar zijn. Soms is dat omdat het (nog) niet mogelijk is om een ...

Lees meer

De franchisenemer als zwakkere partij?

04 april 2023

Is de verhouding tussen een leverancier en een distributeur vergelijkbaar met de verhouding tussen een franchisegever en franchisenemer? De rechtbank Rotterdam deed hier een uitspraak over. De kwestie betrof een ...

Lees meer

Per 1 januari 2023 worden ook de laatste artikelen van de Wet franchise volledig van kracht

06 december 2022

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise (gedeeltelijk) van kracht geworden. Niet alle bepalingen uit de wet waren direct geldend. Voor twee artikelen, artikel 7:920 en 7:921, is een overgangsperiode opgenomen. Deze twee ...

Lees meer

Kunnen autodealers zich beroepen op de Wet franchise?

Mr. R.C.W.L. Albers Op 1 januari 2021 is in Nederland de Wet franchise in werking getreden met als belangrijkste motief het creëren van een meer evenwichtig speelveld tussen ...

Lees meer

Hoe beschermt de Wet franchise beginnende franchisenemers?

20 september 2022

Het starten van een eigen onderneming is in vrijwel alle gevallen een besluit dat grote veranderingen met zich mee brengt. De startende ondernemer ziet zich geconfronteerd met grote onzekerheden en ...

Lees meer

Niet knowhow, maar boete doorslaggevend voor nakoming non-concurrentiebeding

Vanaf medio 2016 is met enige regelmaat door franchisenemers gesteld dat hun (voormalig) franchisegever geen belang had bij nakoming van het postcontractueel non-concurrentiebeding. In juni 2016 overwoog de rechtbank Overijssel namelijk dat ...

Lees meer

De franchiseovereenkomst onder opschortende voorwaarde: grote gevolgen

Mr. M. Munnik Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs haar hoofd gebogen over de vraag hoe de totstandkomingsgeschiedenis van de franchiseovereenkomst zich verhoudt tot de franchiseovereenkomst zelf. Kan een verplichting ...

Lees meer

Het vastleggen van een goodwill-regeling en post concurrentieverbod

Mr. A.W. Dolphijn De Wet franchise heeft heel wat nieuwe regels gebracht in franchiseverhoudingen. Opvallend is echter dat de wet niet voorschrijft dat er pas sprake is van een ...

Lees meer

Wijzigen franchiseformule is mogelijk

Franchisenemer, franchisegever, franchiseovereenkomst, tussentijdse wijziging, wijzigingsbeding Veel franchiseformules zijn blijvend in ontwikkeling. Bij deze ontwikkeling geldt vaak het adagium ‘stilstand is achteruitgang’. Voor deze formules is het van belang om ...

×