Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd
Lees meer

Niet knowhow, maar boete doorslaggevend voor nakoming non-concurrentiebeding

Vanaf medio 2016 is met enige regelmaat door franchisenemers gesteld dat hun (voormalig) franchisegever geen belang had bij nakoming van het postcontractueel non-concurrentiebeding. In juni 2016 overwoog de rechtbank Overijssel namelijk dat ...

Lees meer

De franchiseovereenkomst onder opschortende voorwaarde: grote gevolgen

Mr. M. Munnik Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs haar hoofd gebogen over de vraag hoe de totstandkomingsgeschiedenis van de franchiseovereenkomst zich verhoudt tot de franchiseovereenkomst zelf. Kan een verplichting ...

Lees meer

Het vastleggen van een goodwill-regeling en post concurrentieverbod

Mr. A.W. Dolphijn De Wet franchise heeft heel wat nieuwe regels gebracht in franchiseverhoudingen. Opvallend is echter dat de wet niet voorschrijft dat er pas sprake is van een ...

Lees meer

Wijzigen franchiseformule is mogelijk

Franchisenemer, franchisegever, franchiseovereenkomst, tussentijdse wijziging, wijzigingsbeding Veel franchiseformules zijn blijvend in ontwikkeling. Bij deze ontwikkeling geldt vaak het adagium ‘stilstand is achteruitgang’. Voor deze formules is het van belang om ...

Lees meer

Franchisenemer uitsluitend gebonden aan non-concurrentiebeding als besloten vennootschap

11 januari 2022

Mr. M. Munnik Op 22 december 2021 heeft de rechtbank Rotterdam een (tussen-)vonnis gewezen omtrent de geldigheid van het non-concurrentiebeding, welke is opgenomen in de franchiseovereenkomst van een franchiseformule voor de ...

Lees meer

ACM stelt voorwaarden aan fusie Coop/Plus

23 december 2021

Vandaag heeft de ACM bekend gemaakt de fusie goed te keuren onder de voorwaarde dat in 12 marktgebieden winkels moeten worden verkocht omdat er in die marktgebieden anders te weinig concurrentie ...

Lees meer

Knowhow is inherent aanwezig bij franchiseformule volgens rechtbank Assen

In de afgelopen periode zijn door meerdere (voorzieningen)rechters van verschillende rechtbanken vonnissen gewezen waarin franchisegevers een beroep op een contractueel concurrentieverbod wordt ontzegd, omdat niet aangetoond werd dat er ...

Lees meer

Hobbels in de stand still-periode

Mr. T. Meijer Franchisenemer, franchisegever, franchiseovereenkomst, Wet franchise Door een groot aantal partijen, waaronder niet op de laatste plaats de wetgever, is de Wet franchise gezien als een middel om ...

Lees meer

De gevolgen van het verstrekken van een foutieve (omzet- en winst)prognose door de franchisegever

Mr. K. Bastiaans Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt een franchisegever in veel gevallen een omzet- en winstprognose aan een franchisenemer. Tot zover op zichzelf geen probleem, maar ...

Lees meer

Prejudiciële vragen over het ‘verdelen van de pijn’ – huurkorting door corona

De afgelopen periode heeft de rechtspraak niet stilgezeten als het aankomt op de vraag of een huurder aanspraak kan maken op huurprijsvermindering in het COVID-tijdperk. Mr. K. Bastiaans De algemene ...