Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Hypotheekketens pleiten voor ontsluiting van klantdata door geldverstrekkers

20 februari 2020

Veel geldverstrekkers houden daad niet bij woord als het gaat over het ontsluiten van klantdata. Dit schrijven CMIS Franchise, Financieel Fit Groep, Geld & Woning, Finzie, Van Bruggen Adviesgroep en Hypotheek Visie in een statement. Met dit statement wordt gehoopt op beweging tot actie van geldverstrekkers.

Een half jaar geleden pleitten de hypotheekketens al voor ontsluiting van klantdata door geldverstrekkers, voor hypotheekadviseurs is dit nodig om aan de zorgplicht te kunnen voldoen. De betrokken ketens geven aan dat de gesprekken tot nu toe maar tot weinig resultaat leiden. Veel grote partijen houden daad niet bij woord, slechts een paar geldverstrekkers nam stappen tot dataontsluiting. In het statement worden alle hypotheekverstrekkers opgeroepen tot actie.

Te weinig informatie

Klanten spreken massaal de wens uit om gedurende de looptijd van de hypotheek actief geïnformeerd te worden over belangrijke zaken door hun adviseur, aldus de adviesketens. Vaak gaat dit over mogelijke besparingen binnen de hypotheek. Het probleem van de hypotheekadviseurs is dat ze te weinig informatie hebben, ze kennen vaak niet de actuele stand van zaken omdat ze niet betrokken zijn bij de incasso van rente en aflossing. Om aan de wensen van de klant te voldoen, hebben de hypotheekadviseurs deze informatie wel nodig.

‘Opdracht tot data-uitwisseling’

Hypotheekadviseurs hebben nu een ‘opdracht tot data-uitwisseling’ voor de klant opgesteld. Hiermee kunnen klanten bij hun hypotheekvertrekker een verzoek tot data-uitwisseling aanvragen voor de hypotheekadviseur.

×