Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

McDonald’s: evenveel vrouwen als mannen in de top in 2030

McDonald’s heeft aangegeven net zoveel mannen als vrouwen in de top te willen hebben in 2030. Een andere doelstelling van de franchiseformule is om minderheden in de top beter te vertegenwoordigen in 2025.

De top bij McDonald’s bestond in 2020 voor 37% uit vrouwen. Dit moet stijgen naar 45% in 2025. Eind 2030 moet de helft van de directie vrouw zijn. De minderheden moeten voor 35% zijn vertegenwoordigd. Dit was in de Verenigde Staten nog 29% in 2020. Dit is ook een van de maatstaven geworden om te bepalen of de top een bonus krijgt of niet.

54 % van alle werknemers bij McDonald’s bestond in 2019 uit vrouwen. De leidinggevenden waren voor 28 % vrouw. Bij de McDonald’s vestigingen die door het bedrijf zelf worden bestuurd bestond het aantal werknemers voor 28% uit vrouwen. Het management bestond voor 68% uit vrouwen.

×