Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Nederland in Europese top 5 online winkelen

21 september 2018
In de Europese Unie kocht 57 procent van de mensen goederen of diensten online in 2017. In Nederland winkelde dat jaar 79 procent van de mensen van 16 tot 75 jaar online. Nederland zit daarmee in de top 5 van EU-landen. Dit meldt het CBS naar aanleiding van vragen van omroep WNL, op basis van onderzoek naar ICT-gebruik van burgers en bedrijven in de EU.
In de hele Europese Unie is online winkelen sterk toegenomen. In 2007 kocht 30 procentvan de mensen online goederen en/of diensten. In 2017 was dit percentage bijna verdubbeld tot 57 procent. Zowel in Nederland als in de ons omringende landen heeft het online winkelen een hoge vlucht genomen. Vandaag de dag is in het Verenigd Koninkrijk online aankopen het meest gebruikelijk; in 2017 winkelde 82 procent van de bevolking daar online. Van de Duitsers kocht dat jaar 75 procent goederen of diensten via internet. In België winkelen aanzienlijk minder mensen online, 60 procent.

Sterke stijging van online aankoop van kleding of sportartikelen

De meest populaire productgroep die in de EU online gekocht wordt is kleding of sportartikelen. Meer dan de helft van de Nederlanders kocht dit soort producten via internet. Het percentage Nederlanders dat kleding of sportartikelen via websites bestelde verdrievoudigde van 19 procent in 2007 naar 57 procent in 2017. Alleen in het Verenigd Koninkrijk kocht een nog groter deel van de bevolking kleding of sportspullen online (61 procent). 

Nederland koploper online levensmiddelen kopen

Levensmiddelen werden tot 2006 nauwelijks online gekocht door consumenten, daarna steeg de online verkoop enkele jaren gestaag. Vanaf 2013 neemt het aantal mensen dat online levensmiddelen koopt sterk toe. In 2017 was het aandeel Nederlanders dat online levensmiddelen kocht met 29 procent het hoogste in de Europese Unie (gemiddeld 14 procent). In 2017 was dit percentage voor het eerst hoger dan in het Verenigd Koninkrijk, dat tot dat jaar hiermee voorop liep. 

Te late bezorging meest voorkomende probleem

De bezorging van online bestelde producten verloopt niet altijd vlekkeloos. Te late levering wordt hierbij het vaakst als probleem genoemd. Van de Nederlandse consumenten kreeg 24 procent te maken met te late levering van het bestelde product. Dit percentage is de laatste jaren stabiel.

In de EU als geheel zegt 17 procent van de consumenten dat producten soms te laat worden bezorgd.

×