Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Olympia stuurt brandbrief aan minister Koolmees

Olympia heeft een brandbrief gestuurd aan Minister Koolmees waarin zij aandacht vraagt voor de oneigenlijke effecten in de berekeningswijze van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze berekeningswijze zorgt ervoor dat een grote groep uitzendkrachten niet kan rekenen op een gelijke behandeling en daarmee de bescherming mist die zij hard nodig heeft. In de brandbrief licht Olympia het probleem toe en doet zij een voorstel om het probleem op te lossen.

De NOW heeft als doel werkgevers in deze zware tijden te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. De inrichting van de noodmaatregel is zodanig, dat juist de uitzendsector, die een cruciale rol speelt op de arbeidsmarkt, wordt gedwongen om grote groepen uitzendkrachten te laten uitstromen, omdat dit de enige manier is om werkzekerheid voor tienduizenden andere uitzendkrachten te behouden. De NOW doet daarmee niet waarvoor het bedoeld is: bescherming bieden aan grote groepen uitzendkrachten.

Onbedoeld negatief effect in rekenmethodiek

De mate waarin het uitzendbureau tot de Corona crisis een omzet groei of krimp patroon had, bepaalt voor een belangrijk deel de hoogte van de subsidie. Dit leidt daarmee dus onbedoeld tot ongelijke behandeling van veel uitzendkrachten. De berekenwijze zorgt voor een verschil in toekenning en hoogte van de subsidie. Waarbij het ene uitzendbedrijf volledig gecompenseerd kan worden en het andere uitzendbedrijf niets ontvangt. Dat terwijl beide een omzetverval kunnen hebben van 35% door de coronacrisis. De toetredingsdrempel van 20% omzetverlies kan er bij Olympia alleen al voor zorgen dat er duizenden uitzendkrachten zonder werk komen te zitten. Zonder dat daar een subsidie tegenover staat.

Aanvullend is het effect van de risicovolle aannames die werkgevers moeten doen om omzetontwikkelingen betrouwbaar te voorspellen in tijden van crisis. Een verkeerde inschatting van het verwachte omzetverlies voor de NOW-aanvraag, en het niet halen van het drempelbedrag, betekent dat uitzendbureaus de loonkosten voor lange tijd zelf moeten dragen. Dit is een onhoudbare situatie. En leidt er toe dat uitzendkrachten noodgedwongen naar huis worden gestuurd.

Pijnlijke besluiten

Een aantal uitzendbureaus heeft op dit moment geen andere keuze dan het inroepen van het uitzendbeding en het ontbinden van arbeidsovereenkomsten. Dimitri Yocarini, CEO Olympia: “De onevenredige verschillen in de doorwerking van de NOW, maken deze regeling die gemaakt is met de juiste intenties, tot een ingrijpend marktverstorend instrument. Als de NOW niet wordt ‘gerepareerd’, verliezen meerdere uitzendkrachten hun baan. Dit druist zo in tegen waar wij in essentie voor staan: mensen aan het werk helpen, houden en ontwikkelen. En het is pijnlijk dat wij juist deze groep in tijden van crisis niet de bescherming kunnen bieden die we zo graag willen bieden. Onze brandbrief aan de ministers is echt een noodkreet om met een oplossing te komen, zodat deze groep mensen de bescherming krijgt waar zij recht op heeft.”

Oplossing

In deze brandbrief doet Olympia tevens een voorstel hoe dit probleem opgelost kan worden. Zoals het loslaten van de omzetdrempel voor uitzendbureaus. En het hanteren van een andere grondslag waarover de omzet wordt berekend. “Als dit voorstel wordt overgenomen, zorgt dat er in ieder geval voor dat deze grote groepen uitzendkrachten in dienst kunnen blijven en niet onnodig de aansluiting op de arbeidsmarkt kwijtraken. Daarnaast kan onze sector zich richten op haar belangrijke rol in deze voor veel mensen moeilijke tijd, namelijk mensen van werk naar werk begeleiden”, aldus Yocarini.

Bron: Olympia

×