Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Een liquiditeitsprognose, juist nu!

‘De cost gaet voor de baet uyt’, aldus het bekende oude ondernemersspreekwoord. Dat is zo in “normale” tijden en voor veel bedrijven komt daar nu, als gevolg van verminderde inkomsten vanwege de coronacrisis, een extra dimensie bij. Namelijk dat kosten blijven doorlopen, terwijl inkomsten achterblijven.

Hierdoor ontstaan vraagstukken over kunnen aanhouden van personeel, al dan niet ondersteund door overheidssubsidie, het wel of niet uitvoeren van investeringen en het kunnen blijven voldoen aan betalingsverplichtingen en het incasseren van debiteuren. In tijden van crisis is het van groot belang om de krapte in geldmiddelen goed in beeld te krijgen (en te houden) en zo het functioneren van je bedrijf te kunnen monitoren. Een liquiditeitsprognose brengt de (mogelijke) gevolgen voor je onderneming in kaart. Dat maakt het mogelijk om de juiste ingrepen te doen om je onderneming door deze tijd te loodsen en antwoorden te geven op de voor jou meest prangende vragen.

Een liquiditeitsprognose is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Als uitgangspunt geldt het gebruikelijke overzicht van kosten en opbrengsten, waarbij wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke momenten van ontvangsten en uitgaven en daardoor de vermoedelijke ontwikkeling van het werkkapitaal en (daarbinnen) die van de beschikbare liquide middelen van je onderneming.  Hierdoor krijg je inzicht in de geldbehoefte op korte (en langere termijn) binnen de bedrijfsexploitatie. Snel wordt duidelijk of er behoefte zal bestaan aan extra liquide middelen en de wijze waarop deze het beste kunnen worden aangetrokken (bijvoorbeeld: inbreng vanuit de financiële reserves van het bedrijf of vanuit privé of verhoging van de kredietfaciliteit bij de bank).

Scenario’s

De kwaliteit van de cijfers is van belang bij het opstellen van een liquiditeitsprognose. Er moet worden rekening gehouden met veranderingen ten opzichte van het normale patroon. Zo zal bijvoorbeeld niet iedere klant de gestelde betaaltermijn (kunnen) hanteren. Dit heeft direct invloed op de geprognosticeerde liquiditeit. Wellicht verzoeken je klanten om een betaalregeling en wil je met leveranciers gewijzigde afspraken maken. Door hiermee te rekenen voorkom je verrassingen. Ook de maatregelen van de overheid (uitstel betalingen van belastingbetaling en/of het gebruik van NOW-regeling (inclusief bevoorschotting van 80% van de verwachte tegemoetkoming) zijn van invloed. Dat geldt ook voor de mogelijkheden voor uitstel van belastingbetaling. Maak hiervoor verschillende scenario’s in verband met de betalingstermijnen.

De keuze voor een liquiditeitsprognose op maand- of weekbasis komt veelal voort uit het beschikbare saldo op de rekening en de beschikbare managementinformatie. Naarmate de liquide middelen minder worden moet er secuurder (bij)gestuurd worden, op weekbasis is dit beter te doen dan op maandbasis.

Tot slot

Houd het wel simpel, we zien veel ondernemers die zich verliezen in de details bij het maken van een liquiditeitsprognose. Er gaat dan teveel tijd zitten in het uitzoeken van de kleinste (marginale) details.

Ben je een liquiditeitsprognose aan het opstellen en loop je vast? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ook als er grotere problemen spelen kun je contact met mij opnemen.

Paul Overwater (085 – 06 04 700/paul.overwater@mkbap.nl)

 

[box]Wil je meer weten over MKB Advies Partners? Klik dan hier voor meer informatie![/box]
×