Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Politiek moet meer aandacht hebben voor maatschappelijke bijdrage zelfstandig winkeliers

De belangrijke bijdrage die zelfstandig winkeliers leveren aan de leefbaarheid van buurt, wijk of dorp wordt in de politiek nog onvoldoende erkend. Dat stelde het Vakcentrum de branchevereniging van zelfstandig winkeliers vandaag op haar congres. Op de dag voor Prinsjesdag werden kabinet en kamer opgeroepen in de beleidsvorming meer aandacht te schenken aan de gevolgen van beleid voor de mkb winkeliers. Juist zij zijn van groot belang voor het goed functioneren van een gemeenschap. Dat aspect wordt te weinig meegenomen in de beleidsvorming. Op termijn loopt de leefbaarheid van met name wijken en kleinere dorpen gevaar. Winkeliers kampen met oneerlijke concurrentie uit buurlanden, online, ongelijke speelvelden en een gespannen arbeidsmarkt.

Zelfstandig winkeliers verdienen beleidsvoornemens die hun rentabiliteit en daarmee hun voortbestaan niet direct bedreigen. De overheid dient zich te realiseren dat zonder hen niet alleen winkels en de werkgelegenheid verdwijnen maar ook een belangrijke sponsor voor veel activiteiten en een ontmoetingspunt. In Nederland moeten we ons blijven inzetten om een goede winkelstructuur en daarmee de leefbaarheid te behouden.

Grenseffecten leiden tot dode dorpen

Een van de voorbeelden die werden besproken zijn de grenseffecten, met name aan de grens met Duitsland. De voorgenomen maatregelen met betrekking tot de beperking van de verkoop van tabak en de verhoging van accijns op alcohol leiden volgens de Vakcentrumleden tot een afvloeiing van koopstromen naar Duitsland. “Daar zijn deze artikelen nu al goedkoper te verkrijgen dan in Nederland. Zeker als er ook nog gedacht wordt aan vettax en suikertax. Daarbij moet bedacht worden dat niet alleen de tabaks- en alcoholomzet verdwijnt, maar de consument ook andere artikelen gelijk aankoopt en daar van de horeca gaat genieten. De schade in Nederland is daardoor dus groter, en niet alleen voor de winkels maar voor iedereen die door die winkels wordt ondersteund“ aldus Patricia Hoogstraaten (directeur Vakcentrum).

Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland) vatte het kernachtig samen: “Als op zich goede maatregelen verkeerd uitpakken voor het mkb, zijn het slechte maatregelen.

Uit eerder onderzoek bleek dat een kwart van de zelfstandig supermarktondernemers vreest binnen 1 á 2 jaar na het ingaan van het verbod op de verkoop van tabak de winkel te moeten sluiten. Van de ondernemers die als enige zijn gevestigd in een dorp vrezen zes van de tien direct voor hun bedrijf.

Geen aparte arbeidsvoorwaarden e-commerce

E-commerce maakt inmiddels integraal deel uit van de detailhandel. Nadat fysieke winkels online gingen, openen webshops nu fysieke winkels. Dat maakt dat er in de arbeidsvoorwaarden een lijn getrokken moet worden. Er is volgens het Vakcentrum geen reden om hier onderscheid in te maken. Dat leidt tot onduidelijkheid en een ongelijk speelveld.

Overheidsplanning mag transformatie niet in de weg staan.

“Het is duidelijk dat winkelgebieden moeten transformeren” stelde Patricia Hoogstraaten. “We lopen er echter nog te vaak tegenaan dat gemeenten stellen dat de plannen al voor vijf jaar vast staan.” Marijke van Hees (voorzitter Retailagenda) gaf daarop aan dat de 100 miljoen die beschikbaar is voor de impulsaanpak winkelgebieden juist gebruikt moet worden om lokale initiatieven te stimuleren.

Flexibele arbeid noodzaak voor retail.

De arbeidsmarkt is al gespannen. De Vakcentrumleden zien dan ook weinig heil in plannen om de arbeidstijd verder te verkorten tot 30 uur, zoals het CNV onlangs suggereerde. Jacqueline Twerda  (CNV Vakmensen) gaf echter aan dat het met name gaat om de arbeidsparticipatie te verhogen. “Het gaat er niet zo zeer dat we allemaal minder gaan werken, maar dat juist vrouwen die gemiddeld 24 uur werken, meer gaan werken.”

De detailhandel is ook gebaat bij flexibel inzetbare arbeidskrachten. Er zijn te veel factoren die invloed hebben op de drukte in de winkel. Overigens blijkt die flexibiliteit ook voor veel medewerkers een belangrijk argument om te kiezen voor het werken in de winkel.

 

×