Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Top1Toys wint hoger beroep van 9 franchisenemers

Uit een uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden, blijkt dat negen franchisenemers van speelgoedketen Top1Toys geen schadevergoeding hebben kunnen afdwingen. De franchisenemers zijn in hoger beroep gegaan tegen het moederbedrijf van Top1Toys, Otto Simon.  Het moederbedrijf is niet tekortgeschoten en heeft ook niet onrechtmatig gehandeld tegenover zijn franchisenemers. Dit meldt RetailNews.

In de zomer van 2014 stapte de voormalige franchisenemers van Top1Toys naar de rechter. Otto Simon zou hen in financiële problemen hebben gebracht en franchisenemers niet genoeg vrijheid geven om zelfstandig te handelen. Het moederconcern had volgens de ondernemers, bewust valse prognoses afgegeven.

Uit het hoger beroep is naar voren gekomen dat twee van de franchisenemers geen vorderingsrecht zou hebben. Vier andere franchisenemers zouden een vaststellingsovereenkomst met de franchisegever hebben gesloten, waarin zij Otto Simon ‘finale kwijting hebben verleend van alle vorderingen voortvloeiende uit de franchiseovereenkomst’.

De vorderingen van de laatste drie franchisenemers zijn om verschillende redenen afgewezen. Zij zouden zelf voor een deel hun ondernemingsplannen en begrotingen hebben opgesteld. Zij bleken voldoende door de franchisegever gewaarschuwd te zijn voor de verschillende risico’s. Achteraf bleek ook dat de franchisenemers, de geprognotiseerde marges hadden behaald.

×