Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Uitkomst wetsvoorstel blijft onzeker

Op 23 januari j.l. vond de Algemene Leden Vergadering  van de NFV plaats. Tijdens dit Winterevent kwamen aspirant-, erkende- en geassocieerde leden samen om te kijken naar de toekomst van franchise en de rol van de NFV. Tijdens de vergadering werd iedereen op de hoogte gebracht van de lopende zaken omtrent het wetsvoorstel franchise. Het doel van de NFV is om met dit wetsvoorstel een meer gebalanceerde samenwerking tussen franchisenemer en franchisegever te creëren.

Tijdens de vergadering spraken Willem Spierenburg (Gall & Gall), Boris van der Ham en Jos Burgers over het ingediende wetvoorstel en het verloop hiervan. Het advies van de Raad van State is vastgesteld en uitgebracht aan Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat (EZK). Onbekend is wat de precieze tekst van het wetsvoorstel is, maar het is al wel duidelijk dat er een aantal bepalingen in vermeld worden welke wellicht nog nadelige gevolgen kunnen hebben voor het franchisemodel.

Ook is nog onbekend of er een algemeen erkende definitie van “franchising” in de wet zal worden opgenomen. Wel zal het voorstel op relatief korte termijn in de Tweede Kamer worden bediscussieerd, waaruit hopelijk een positief antwoord volgt. Tijdens de Algemene Leden Vergadering is beaamt dat de NFV zich zal blijven inzetten voor de belangen van franchisegevers, maar tot op heden is de doorlooptijd van de implementatie van deze nieuwe wetgeving “tegenvallend”.

×