Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

We tellen af naar de Wet Franchise

Op 1 januari 2021 wordt de Wet Franchise dan echt ingevoerd. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer gingen in de zomer akkoord met het wetsvoorstel. Er volgden maanden van voorbereidingen door zowel franchisegevers als franchisenemers. Het Vakcentrum bespreekt nog één keer de wet.
Waarom is de wet zo belangrijk?

De wet is opgesteld om franchisenemers een betere positie ten opzichte van franchisegevers te geven. Een van de pijlers van de wet is dat deze meer en beter overleg tussen franchisenemer en franchisegever afdwingt. Dus franchisenemers: maak optimaal gebruik van deze wet en zorg dat uw belangen goed zijn behartigd!

Hoe zat het ook alweer?

We vatten de highlights van de Wet Franchise nog een keertje kort samen:

  • Transparantie voorafgaand, tijdens en na de overeenkomst: de franchisegever en de franchisenemer worden verplicht elkaar die informatie te geven die relevant is voor een goede uitvoering van de franchiserelatie;
  • Vooraf vastleggen hoe de goodwill wordt bepaald: de persoonlijke inzet van de franchisenemer kan tot een waardestijging leiden. Vooraf moet worden vastgelegd hoe de goodwill bij het aflopen van de overeenkomst wordt bepaald;
  • Instemmingsrecht van franchisenemers: Bij beslissingen over de formule die financiële consequenties kunnen hebben, boven een van tevoren vastgestelde drempelwaarde, hebben de franchisenemers instemmingsrecht;
  • Een beperking van het non-concurrentiebeding: franchisenemers krijgen meer ruimte voor hun ondernemerschap na het beëindigen van de franchiseovereenkomst.
Ondersteuning voor franchisenemersverenigingen

Voor franchisenemersverenigingen kan het proces nog een stuk complexer zijn. U vertegenwoordigt namelijk een grote groep aan franchisenemers en daarmee hun belangen. Dan is het wellicht verstandig om een franchiseprofessional in te schakelen. Dit is een extra dienst van Vakcentrum Bedrijfsadvies en biedt ondersteuning voor uw franchise- of detaillistenvereniging. Denk bijvoorbeeld aan een (interim) secretaris, organisatiedeskundige of bestuurder om te zorgen voor een goede implementatie van de wet, waarin de belangen van de franchisenemers optimaal tot hun recht komen.

Franchiseverenigingen kunnen, via Vakcentrum Bedrijfsadvies, een franchiseprofessional tijdelijk inhuren voor, onder andere:

  • het professionaliseren van de vereniging
  • het versterken van het franchisebestuur
  • het implementeren van de Wet Franchise

Vakcentrum Bedrijfsadvies biedt al langer bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch en franchiseadvies en was via de vereniging Vakcentrum nauw betrokken bij de totstandkoming van de Wet Franchise. De professionals die via Vakcentrum Bedrijfsadvies ingeschakeld kunnen worden, vormen een aanvulling op de bestaande dienstverlening.

[box] Klik hier voor meer informatie over het Vakcentrum. [/box]
×