Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Tweede Kamer stemt in met Wet Franchise

Al maanden ging het over de Wet Franchise, het wetsvoorstel lag al enige tijd bij De Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel van Mona Keijzer moet er een betere balans komen tussen de franchisegever en franchisenemer. De Tweede Kamer heeft massaal ingestemd met het wetsvoorstel, het is nu alleen nog wachten op de stemming van De Eerste Kamer voordat de wet kan worden ingevoerd.

De noodzaak van de wet werd benadrukt door de Kamerleden, ook dringen zij aan op een spoedige invoering hiervan. De Kamerleden erkennen dat er sprake is van machtsongelijkheid tussen franchisenemers en franchisegevers. Na jaren van onderhandelen komt er nu dus eindelijk een wet die een betere balans brengt in de verhouding tussen franchisenemer en -gever. Er wordt al jarenlang gestreden voor een betere positie van de franchisenemer. Doordat er geen specifieke wettelijke regels in franchise waren werd het speelveld ook steeds ongelijker. De brede steun van De Tweede Kamer bewijst dat de rol van franchisenemer belangrijk is.

Verbetering positie franchisenemers

Met het wetsvoorstel van Mona Keijzer komt er een belangrijke verbetering voor de positie van franchisenemers. Het is een erkenning voor franchise als samenwerkingsvorm dat er nu wetgeving opgesteld is. Daarbij omvat de wet ook de gehele looptijd van de samenwerking, dus van voor de start tot na het einde van de samenwerking. Ook wordt in de wet nadrukkelijk bepaald dat de franchisegever zowel voorafgaand als tijdens de overeenkomst alle informatie moet verschaffen die beslissingen van (kandidaat)franchisenemers mogelijk maakt. Daarbij is nu ook vastgelegd dat een potentiële franchisenemer zich kan laten adviseren door externe adviseurs. Daar krijgt de franchisenemer ook de tijd voor.

Amendementen

Er werden tijdens het debat twee amendementen ingediend. De eerste was een voorstel om in de wet een evaluatiemoment op te nemen. In het voorstel staat dat de wet en de uitwerking daarvan, na vijf jaar van invoering moet worden geëvalueerd. Het tweede amendement is een verzoek om in de wet op te nemen dat de dwingende bepalingen uit de wet niet gelden voor franchisenemers in het buitenland.

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 16 juni over het wetsvoorstel en de amendementen gestemd. De wet moet nu nog door De Eerste Kamer behandeld worden voordat hij officieel in gaat. Wat nu zichtbaar is, is dat franchisegevers voordat de nieuwe wet ingaat nog snel nieuwe overeenkomsten aan willen gaan. Er wordt verwacht dat De Eerste Kamer de wet snel behandeld.

×