Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Yarden keert ledenvoordeel uit van €8 miljoen

Yarden kijkt terug op een jaar met goede resultaten. Als eigendom van een vereniging zorgt Yarden ervoor dat het resultaat ten goede komt aan haar leden. Yarden keerde afgelopen jaar een ledenvoordeel uit van €8 miljoen. Na uitkering van dit ledenvoordeel bedroeg het nettoresultaat van de Yarden-groep ruim €14,9 miljoen.

Een goed afscheid voor iedereen

Ron Bavelaar, directievoorzitter: “Yarden is een sociale onderneming en het eigendom van Vereniging Yarden. We zijn dankbaar dat we ook het afgelopen jaar met het ledenvoordeel weer veel nabestaanden hebben kunnen ondersteunen bij het verzorgen van een goed afscheid. Hiermee kregen zij extra financiële ruimte om de uitvaart van hun dierbare vorm te geven. Yarden hecht hier veel waarde aan omdat het bijdraagt aan onze missie om een goed afscheid voor iedereen bereikbaar te maken. Wij kijken terug op een goed 2017 waarin we onze dienstverlening verder ontwikkeld hebben en deze door onze klanten gewaardeerd zagen met een zeer hoge score van 9+. Het succes van de Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering toont ons dat wanneer je vanuit de behoefte van de klant denkt, met een maatschappelijke bril op, je betekenisvol kunt ondernemen.”

Yarden in 2018

Yarden Uitvaartverzekeringen zal dit jaar een versnelling doormaken binnen haar rol als online dienstverlener. Bestaande en nieuwe klanten krijgen door middel van de persoonlijke online omgeving ‘Mijn Yarden’  zo veel mogelijk zelf de regie over het aanpassen van hun uitvaartverzekering wanneer zij daar behoefte aan hebben. Andere ontwikkelingen waar Yarden in 2018 vol op inzet zijn het elektrisch cremeren en het resomeren. De lobby wordt doorgezet om de Wet op de Lijkbezorging uit te breiden zodat resomeren, na toelating in Groot Brittannië en België, ook in Nederland tot de keuzemogelijkheden behoort. Bavelaar: “En met de transformatie van onze crematoria naar yardenhuizen spelen we in op de groeiende behoefte van nabestaanden aan een sociale ontmoetingsplek. Een yardenhuis is méér dan een plek om afscheid te nemen. Mensen kunnen er samen komen om te herinneren, lotgenoten te ontmoeten of een voorstelling bij te wonen. Daarmee vervult het yardenhuis een unieke maatschappelijke functie binnen de regio: een buurthuis dat mensen ook verder helpt met een goed afscheid.”

×