Bedrijfsovername deel 3: verschillende rekenmethodes

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

Overdracht van een franchisevestiging

Bedrijfsovername: verschillende rekenmethodes

Op termijn is elke ondernemer een verkoper. Uiteraard wilt u – te zijner tijd – een goede prijs krijgen voor uw bedrijf. Hoe werkt de waardering? Waarmee kunt u rekening houden? In een serie artikelen behandelt MKB Advies Partners zes aspecten van een succesvolle bedrijfsovername. In dit artikel ontdekt u vier rekenmethodes.

Het is de vraag of er zoiets bestaat als de ‘objectieve waarde’ van een bedrijf. Uw belangen en die van potentiële kopers spelen altijd mee. Ook zijn er veel verschillende waarderingsmethodes. Elke methode geeft een andere waarde aan uw bedrijf en kent voor- en nadelen. We introduceren vier veelgebruikte methodes.

 1. Vuistregels / multiples
  In het mkb worden vuistregels ofwel multiples veel gebruikt. U kijkt hierbij naar de behaalde resultaten in het verleden en niet naar verwachtingen van de toekomst. Het gaat om formules zoals ‘0,9 keer de jaaromzet’, ‘5 keer de nettowinst’ en ‘4 keer EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)’. Binnen een branche bestaat vaak een consensus over welke vuistregel van toepassing is.
 • Voordeel: u kunt zeer eenvoudig en snel de waarde van uw bedrijf bepalen.
 • Nadeel: de geschatte waarde is niet altijd realistisch. Bij een snelgroeiend bedrijf wordt de bedrijfswaarde bijvoorbeeld te laag gewaardeerd.
 1. Intrinsieke waarde
  Een andere rekenmethode die ook naar het verleden kijkt, is de intrinsieke waarde. Deze geeft de waarde van het eigen vermogen van de onderneming. Dus: het totaal van onder meer gebouwen, machines, voorraden en liquide middelen – verminderd met de schulden. De boekwaarde van het eigen vermogen vormt het uitgangspunt. Vervolgens worden hierop de stille reserves en belastinglatentie gecorrigeerd.
 • Voordeel: u kunt zeer eenvoudig en snel de waarde van uw bedrijf bepalen.
 • Nadeel: de intrinsieke waarde zegt niets over de potentie om met deze middelen geld te verdienen. Het is een momentopname.
 • Nadeel: de waarde is bij deze methode eenvoudig te manipuleren, bijvoorbeeld door afschrijvingstermijnen aan te passen.
 1. Rentabiliteitswaarde
  Bij de rentabiliteitswaarde kijkt u al meer naar de toekomst. Deze rekenmethode wordt vaak toegepast. Het is een eenvoudige manier om de contante waarde te bepalen van de te verwachten winst. Eerst bepaalt u de winst op basis van gemiddelde winsten uit het verleden plus de winstprognoses. Vervolgens deelt u deze winst door het vereiste rendement op het eigen vermogen.
 • Voordeel: dit is een realistische methode voor waardebepaling, die kijkt naar het verleden en naar prognoses voor de toekomst.
 • Nadeel: er is veel ruimte voor discussie. Kijkt u bijvoorbeeld alleen naar de winst van afgelopen jaar of naar meerdere jaren? Klopt de winstprognose?
 • Nadeel: bij het hanteren van ‘normale winst’ gaat u ervan uit dat de winst in de toekomst niet groeit. Dit is vaak niet realistisch.
 1. Discounted CashFlow (DCF)
  De Discounted CashFlow (DCF-)methode kijkt naar de toekomst. U brengt geldstromen vaak voor drie of vijf jaar in kaart. Hierbij schat u de kasstromen in op basis van o.a. het businessplan. Voor elk jaar verrekent u de inkomende kasstromen met uitgaande geldstromen. Zo blijkt hoeveel vrije kasstromen er overblijven om bijvoorbeeld leningen af te lossen en rente te betalen.
 • Voordeel: de DCF-methode gaat uit van de toekomstige situatie. En dit is juist relevant voor een koper én voor banken.
 • Voordeel: de methode gaat uit van kasstromen en niet van manipuleerbare winstcijfers. Dit is het meest zuiver.
 • Nadeel: de DCF-methode is een zeer prijzige rekenmethode voor de waardebepaling van uw bedrijf.
 • Nadeel: de methode is gebaseerd op aannames. En prognoses kloppen altijd – totdat ze door de waarheid worden ingehaald.
Delen:

Gerelateerde artikelen

Laatste franchisenieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

skyscraper-banner-website