Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Bedrijfsovername bij franchise. Hoe werkt dat?

Bedrijfsovername. Bijna elke ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken. Reden om jezelf hier tijdig op voor te bereiden. Als je franchisenemer bent, spelen er nog wat andere zaken mee dan wanneer je een zelfstandige onderneming drijft. Naast de verkopende en de kopende partij, speelt de franchisegever namelijk ook een grote rol in het proces. Waar moet je zoal op letten?

Franchise- of samenwerkingsovereenkomst

Hierin staat meestal al een en ander vastgelegd over de spelregels met betrekking tot de bedrijfsovername. Lees deze dus van tevoren goed door. Een aantal mogelijke situaties:

  • Je bent vrij om over te dragen aan wie je wil (dit komt zelden voor).
  • Je bent verplicht de vestiging aan te bieden aan de franchisegever.
  • De franchisegever moet formele goedkeuring geven voor de overnamekandidaat.

Het knelpunt kan zitten in de verschillende belangen van de franchisegever en de franchisenemer. De franchisegever is gebaat bij een goede opvolger, die de vestiging zowel commercieel, vakkundig als financieel goed kan voortzetten). De franchisenemer is vooral gebaat bij een (financieel gezien) gunstige verkoop. Deze belangen hoeven dus niet altijd op één lijn met elkaar te liggen.

Analyse

Daarom is het verstandig om een onafhankelijke partij te laten adviseren. Deze adviseur maakt een analyse van de te verkopen vestiging. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de marktmogelijkheden, vestigingsplaats, groeiperspectieven, investeringen, personeel etc. Dit voorkomt mogelijke belangenverstrengeling tussen franchisegever en franchisenemer.

Waardebepaling

Nadat de analyse heeft plaatsgevonden, komt de volgende stap. Namelijk de waardebepaling van de te verkopen franchisevestiging. Zoals je kunt voorstellen, is het ook in deze fase verstandig dit door een externe adviseur te laten doen. Dit om ook hier discussie te voorkomen. In de meeste gevallen zal de waarde worden vastgesteld door middel van een zogenaamde activa-transactie. Dit houdt in dat de inrichting, inventaris, machines, vervoersmiddelen en de huurdersinvesteringen worden overgedragen.

De waarde van deze activa zijn in de regel goed vast te stellen, zodat hier weinig discussie over ontstaat tussen franchisegever en franchisenemer. Voor andere zaken is die waarde minder eenvoudig en eenduidig vast te stellen. Denk hierbij aan naamsbekendheid in de buurt of de opgebouwde klantenkring. Wat is die waard? Goodwill dus.

Behalve de vaststelling van de waarde, kan er discussie optreden over de vraag aan wie de goodwill kan worden toegewezen. De franchisegever kan de goodwill toewijzen aan de formule, terwijl de franchisenemer dit als zijn eigen verdienste ziet. Er zijn ook franchiseformules die goodwill contractueel helemaal uitsluiten. Zij zijn van mening dat die toegevoegde waarde volledig is ontstaan door de kracht van de formule en de naamsbekendheid. Deze zou los staan van de kwaliteiten en inspanningen van de ondernemer. Daarom zou daarvoor geen extra waarde aan de onderneming hoeven worden toegekend.

Onderhandelen

Als uiteindelijk de juiste overnamekandidaat is gevonden, starten de onderhandelingen. In deze fase komen emoties vaak om de hoek kijken. De verkoper ziet zijn levenswerk vaak als een goudomrande onderneming, waar hij in veel gevallen met pijn en moeite afstand van doet. De koper kijkt vooruit en denkt in termen van groei, investeren en verplichtingen. Het is goed om niet alleen naar prijs te kijken, maar ook naar de overige voorwaarden. Naar het totale plaatje dus. Een factor die ook van belang is, is de financierbaarheid van de overdracht.  Veel franchisegevers hebben financieringsarrangementen met banken afgesloten, waardoor deze financiering wellicht vereenvoudigd kan worden.

Overeenstemmen en vastleggen

Als er overeenstemming is bereikt, moeten de afspraken nauwkeurig vastgelegd worden. Vergeet hierbij niet dat de franchisegever deze overeenkomst ook moet accepteren.

Zoals je ziet, bedrijfsovername binnen franchise is een zorgvuldig en complex proces. Heb je nog vragen of wil je graag een afspraak maken voor een adviesgesprek? De overnamespecialisten van MKB Advies Partners zijn volledig thuis in alle facetten van een bedrijfsovername. Maak persoonlijk kennis met een specialist in de regio en laat je bijpraten over de mogelijkheden voor je bedrijf. Bel 085-06 04 700 of stuur een e-mail naar info@mkbap.nl. Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

×