Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Ben je klaar voor artikel 7:913 – 917 BW?

De wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) komt steeds dichterbij.

Naar verwachting gaat het wetsvoorstel voor het eind van het jaar naar de Kamer.

Toch gaat dit artikel me niet om de verplichting die de wetswijziging met zich meebrengt, maar juist om het zien van kansen als het gaat om communicatie tussen franchisegevers en franchisenemers.

Over informatievoorziening door franchisegevers

De nieuwe wet voorziet in versterking van de informatiepositie en bescherming van belangen van de franchisenemer. Regelmatig overleg en informatieverstrekking gedurende het jaar is één van de belangrijke punten.

Goed franchisegeverschap betekent o.a. dat je goed en effectief communiceert over beleidswijzigingen die gevolgen hebben voor de franchisenemer. Voor sommige handelingen van een franchisegever, met aanzienlijke gevolgen voor de franchisenemer(s), is straks zelfs voorafgaande instemming nodig.

Klik hier voor meer detailinformatie over de nieuwe wet

Concept tekst Wet Franchise d.d. 18-12-2018

Memorie van toelichting op de Wet Franchise (toelichting en uitleg)

Wil of verplichting?

In een gezonde relatie is elkaar tijdig informeren over wat van belang is voor de ander niet meer dan logisch. Dus ook voor de relatie franchisegever en franchisenemer die in samenwerking de markt bewerken. Hoe meer en hoe beter je communiceert en rekening houdt met elkaar, hoe meer draagvlak er zal zijn voor noodzakelijke en gewenste wijzigingen. De nieuwe wet geeft dan een extra stimulans om nóg beter te doen wat een goede franchisegever al doet. Door goede communicatie sta je als formule als geheel sterker.

Toch is het probleem meestal niet dat de wil tot goed communiceren ontbreekt. Vaak is het probleem het ontbreken van tijd, middelen, of een systematische effectieve aanpak van de communicatie. Je boodschap blijft niet hangen als je slechts 1 of 2 keer per jaar samenkomt voor aankondigingen van nieuw beleid, overleg, workshops en trainingen. E-mail is vaak eenrichtingverkeer en belangrijke berichten raken bedolven onder dagelijkse prioriteiten. Bovendien geldt voor landelijke bijeenkomsten dat sommige toppers niet komen opdagen. Ze zijn te druk met succesvol zijn. En de onderpresteerders blijven weg, omdat ze bang zijn om op tegenvallende resultaten te worden aangesproken.

Dus de middenmoot zet de toon?

Is dat wat je wilt?

Maak liever gebruik van interactieve communicatie 3.0 zodat je alle relevante groepen betrokken maakt op een manier die bij hen past.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Interactieve webinars en online LIVE Q&A’s; leer van elkaars successen.
  • Meer gebruik van video i.p.v. tekst.
  • Persoonlijke videoboodschappen die de Formule een gezicht geven.
  • Systematische en geautomatiseerde follow-up met voldoende herhaling. Hier liggen enorme kansen die nu worden gemist. Ja, er worden leuke meetings georganiseerd, maar de belangrijke boodschappen gaan het ene oor in, en het andere oor uit.
  • Geef online trainingen die franchisenemers en hun medewerkers in hun eigen tijd kunnen volgen, waarvan je ook de deelname en het effect kunt meten.
  • Implementeer een communicatiesysteem wat je periodiek kunt herhalen. Zodat je niet steeds het wiel hoeft uit te vinden en de kosten niet onnodig de pan uit rijzen.

De trend naar online interactief overleg is niet te stoppen. Mensen opzadelen met onnodige reistijd is uit de tijd. Als franchisegever wil je het goede voorbeeld geven, laten zien dat je slagvaardig bent, efficiënt en effectief met (communicatie)middelen omgaat.

Zet als moderne formule dus slimme communicatie technologie in om je communicatiedoelen te halen. Kies voor remote en online geregisseerde meetings en maak het effect van je communicatie meetbaar en stuurbaar.

Want het is toch ook je doel om de communicatie met franchisenemers continu te verbeteren?

Niet omdat het moet van de wet, maar omdat je als Formule op het hoogste niveau wilt blijven presteren.

 

 

Matthieu Wijnen 

iamQube

T: (06) 533 641 60

M: matthieu@iamQube.nl

 

 

×