Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

De Hypotheker creëert duidelijkheid over nazorgplicht

Vandaag heeft de Commissie van Beroep van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening bekendgemaakt dat de nazorg van een financieel adviseur niet inhoudt dat deze de consument moet informeren over algemene premiedalingen van overlijdensrisicoverzekeringen. Hiermee wordt De Hypotheker dus in zijn gelijk gesteld.

De Hypotheker geeft aan blij te zijn met deze uitspraak van het hoger beroep, omdat er nu voor de financiële branche duidelijkheid is over de praktische invulling van de nazorgplicht. Een adviseur is wettelijk verplicht de consument gedurende de looptijd van een verzekering te informeren over wijzigingen in het afgesloten product zelf, maar niet over de algemene marktontwikkelingen zoals een premiedaling. Zo is een financieel adviseur wettelijk noch contractueel verplicht om een klant te wijzen op algemene premiewijzigingen bij een nieuwe ORV, als de premie van de desbetreffende ORV zelf niet verandert. Dit is alleen nodig als hier specifieke afspraken over zijn gemaakt tussen adviseur en klant. Een adviseur is daarentegen wel wettelijk verplicht een consument te informeren over wijzigingen in het product zelf.

Met de uitspraak van de Commissie van Beroep van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening wordt De Hypotheker in het gelijk gesteld. De Hypotheker deed in oktober 2019 beroep tegen een uitspraak van het Kifid over de invulling van nazorgplicht rondom overlijdensrisicoverzekeringen. Dit leidde toen tot veel verwarring in de branche.

Reactie De Hypotheker

‘’We zijn blij dat met de uitspraak van de Commissie van Beroep nu duidelijkheid is gecreëerd over de praktische invulling van de nazorgplicht voor adviseurs: niet alleen voor onze eigen adviseurs, maar voor de hele branche. Gezien het belang hiervan besloten we vorig jaar na afstemming met de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) en verzekeringsrechtdeskundige mr. dr. Cees de Jong gebruik te maken van de mogelijkheid tot hoger beroep. Deze uitspraak geeft financiële adviseurs voldoende handvatten om de belangen van de consument goed te behartigen. Tegelijkertijd geeft het ook de verzekerden – onze klanten – de houvast over de nazorg die zij van hun adviseur mogen verwachten en de afspraken die je daarover met elkaar maakt.” Aldus Michel van den Akker, algemeen directeur van De Hypotheker.

[box]Wil je meer weten over franchisen bij De Hypotheker? Klik dan hier voor meer informatie![/box]
×