Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Digitalisering van de administratie geeft meer grip op de financiën van de onderneming

Binnen de financiële administratie volgen technologische ontwikkelingen elkaar snel op. De rol van de financial verschuift zichtbaar snel van het inboeken van facturen naar het controleren van geautomatiseerde factuurverwerkingsprocessen en het sturen op financiële cijfers.

Management Dashboards maken het mogelijk om bedrijfsinformatie (bijvoorbeeld over de omzet, inkoop en verkoop, verlof en verzuim) te visualiseren zodat deze kan worden meegewogen in de besluitvorming. En door de financiële processen vast te leggen in workflows verlopen alle processen (zoals het versturen van aanmaningen, het genereren van journaalposten en de goedkeuring van facturen) gestructureerd en (grotendeels) geautomatiseerd.

“Zoals het nu gaat, werkt het toch ook goed?” is een veel gehoord argument van franchisegevers en franchisenemers om niet te digitaliseren. Aan de andere kant is vaak sprake van hoge werkdruk of administratieve last, eisen van leveranciers en afnemers voor digitale facturering of de noodzaak tot kostenbesparing.

De echte reden om niet te willen veranderen is dan ook vaak dat men niet weet waar men moet beginnen. Het proces stap voor stap:

  1. Onderzoek eerst waar de administratie efficiënter kan
  2. Maak een plan dat past bij de groeidoestellingen van de onderneming
  3. Bespreek met een specialist de haalbaarheid van het plan en het rendement
  4. Implementeer de nieuwe processen en systemen en train alle betrokken medewerkers
  5. Evalueer tijdens en na elke stap of de doelen behaald zijn en waar ze nog verder kunnen worden verbeterd

Volledig digitaal administreren heeft simpelweg veel voordelen. Een digitale administratie is efficiënter georganiseerd dan een papieren administratie. Daarnaast is de verwerking eenvoudig te controleren; is er direct inzicht in de financiële resultaten en kan eerder worden bijgestuurd.

Hiermee wordt de continuïteit van de onderneming versterkt. En medewerkers besparen tijd die ze kunnen besteden aan andere werkzaamheden, zoals kostprijsanalyse, nacalculatie en onderbouwing van investeringen. Data gedreven ondernemen noemen wij dat.

 

 

Telefoon: (06) 215 989 57
Website: http://kern-management.nl/
Contactpersoon: mr. drs. A. Evers
Functie: Directeur / eigenaar

 

×