Uitkomst consultatieronde Franchise Code bekend

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

Op donderdag 25 mei 2017 sloot de consultatieronde voor het verankeren van de NFC. Wij hebben de resultaten geanalyseerd en voor u op een rij gezet.  In totaal hebben 358 personen gereageerd. Eén derde van de stemmen kwam van franchisegevers, twee derde van franchisenemers. Uitgaande van 772 franchiseformules en 30.914 franchisenemers heeft 18,39% van de franchisegevers gereageerd en 0,70% van de franchisenemers.

TOP 7

Bedrijven Respondenten
Albert Heijn 33
Bruna 28
Gall & Gall 24
Jumbo 23
Coop 18
Plus 16
Spar 11

 

Zes weken lang kon men stemmen. Om even precies te zijn: 216 franchisenemers en 142 franchisegevers brachten hun stem uit. Opvallend is dat veel reacties afkomstig zijn van supermarktondernemers.  Behalve supermarkten reageerde ook ondernemers van Bruna massaal met 27 reacties, Gall & Gall volgt op de voet met 23 reacties.

Voor- en tegenstanders

Met deze consultatie werd iedereen geïnformeerd over de voorgenomen nieuwe regelgeving en werd de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.  Wij hebben de reacties van een aantal voor- en tegenstanders op een rijtje gezet. Een veelvoorkomende reactie is de volgende:

‘’Ik ben een groot voorstander van de verankering van de NFC in de wet. Zelfregulering gaat namelijk niet werken. Er is een grote onwil bij franchisegevers om de vanuit het ministerie van Economische Zaken aangeboden NFC na te leven. En dat terwijl de NFC al een compromis was na langdurige onderhandelingen tussen franchisegevers en franchisenemers. Daarom is wetgeving absoluut noodzakelijk! Ik ondersteun van harte het nu ingediende wetsvoorstel.’’

Van het totale aantal van 358 respondenten is 269 (75,14 %)  voorstander van wettelijke verankering van de NFC, 89 (24,68 %) is tegen.

Hoe nu verder?

De consultatieronde is nu voorbij en zal worden behandeld door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Uiteindelijk zal een besluit worden genomen over het wel of niet definitief invoeren van de NFC. Gezien het grote aantal positieve reacties zal het verankeren van de NFC in de wet waarschijnlijk niet lang meer duren.

Hieronder zijn een aantal reacties opgenomen.

Voorstanders

Oneerlijk online
´´Onze franchisegever zet sinds vijf jaar in op allerlei online verkoopmanieren. Over afspraken met betrekking tot een eerlijke verdeling van de opbrengst wil de franchisegever niet praten, ook al kan ik bewijzen dat mijn klanten ook online bij de franchisegever kopen. Ik kan, als het zo doorgaat, mijn winkel wel sluiten. Ik hoop dat de NFC snel een wettelijk haakje krijgt, want dan moet de franchisegever hier met mij of mijn franchisenemersvereniging afspraken over maken. Ook over onderwerpen als klantendata moeten duidelijke wettelijke afspraken worden gemaakt.´´ Aldus G. Zonnenberg van Supermarkt Zonnenberg Doetinchem B.V.

Verademing
´´Namens het bestuur van een  franchise-organisatie wil ik graag positief reageren op de verankering van de NFC in de wet. Wij vinden het belangrijk dat dit gebeurt omdat er op deze wijze een eerlijk en open veld ontstaat voor franchise in Nederland. Voor ons als organisatie is de code een verademing omdat wij een duidelijke leidraad hebben hoe wij onze contracten en organisatie afstemmen op de franchisenemer. Bij ons staan de franchisenemers centraal, want op hen bouw je een krachtige organisatie.´´ Aldus Rick van Bezooijen, afgevaardigde van Mitra Franchisenemers

Voorkom schade
´´We zijn verwikkeld in een rechtszaak met een franchiseformule omdat deze ons met (bewust) veel te rooskleurige cijfers heeft verleid tot een verbouwing waardoor behoorlijke schade is ontstaan.
Met een wettelijk verankerde code zouden wij tegen deze misstand veel sterker staan.
Daarom zijn wij erg voor de wettelijke verankering van deze code!!
Om een gezonder evenwicht in de branche te krijgen.´´ Aldus van Herk van Bruna Bladel BV.

Tegenstanders

Gigantische kostenpost
Naast voorstanders zijn er ook tegenstanders voor de NFC. Volgens directeur Ralph Markwat  van FHC Formulebeheer kost de implementatie en naleving van de NFC alleen al €110.500 per jaar, naast de €33.230 eenmalige kosten die je moet maken.

De Europese Erecode 2016 is voldoende
´´Het lijkt ons verstandig om voor één code te kiezen, namelijk voor de onlangs geactualiseerde Europese Erecode 2016 inzake Franchising. Dit standpunt kan niet vaak genoeg herhaald worden. In Europees verband is gewerkt aan een optimale update van de Europese Erecode Franchise welke in 2016 door geheel Europa is aangenomen. Daarnaast zitten we niet te wachten op nog een extra Nederlandse code, die ook nog eens wettelijk verankerd wordt. Dan zouden we te maken hebben met 2 codes; de eigen Franchiseovereenkomst (FO) en het handboek (HB), de jurisprudentie en nieuwe jurisprudentie nav de wettelijke verankering van de NFC en de rechtspraak. Hoe ingewikkeld willen we het maken? Dit haalt de slagvaardigheid uit het ondernemerschap en leidt alleen tot onnodige (juridische) kostenverhoging en onzekerheid.

Daarnaast zet het de verhoudingen aanmerkelijk meer op scherp. De basis van een samenwerkingsverband als franchise is vertrouwen. Dit kun je niet door allerlei wettelijke (papieren) maatregelen verbeteren, maar moet iedere organisatie zelf met een zorgvuldige communicatiestructuur en heldere afspraken oplossen.´´ Aldus B. Buitelaar van Yarden Franchise.

Enkele incidenten rechtvaardigt geen wettelijke verankering
“Als franchiseformule met een coöperatieve grondslag acht Sanidrõme de Nederlandse Franchise Code (NFC) ongewenst en ongepast. Enkele incidenten in deelmarkten rechtvaardigt geen wettelijke verankering van de NFC in de huidige vorm. ““Het succes van talrijke franchiseformulesde-nederlandse-supermarktcode-febo

is het resultaat van de samenwerkingsvorm. De eigenaar van de formule heeft de zeggenschap over de formule waarbij de franchisenemer op menig gebied wordt ontzorgd. Zonder een gezond verdienmodel voor beiden is er geen structureel bestaansrecht, hetgeen zorg draagt voor een natuurlijk evenwicht tussen rechten en plichten. De huidige vorm van de NFC draagt niet bij aan dit evenwicht. De franchisegever boet in aan zeggenschap, maakt meer kosten en loopt extra risico’s die afgedekt moeten worden.”

“Voor Sanidrõme als coöperatieve franchiseformule is de NFC extra belastend zonder dat deze iets kan toevoegen aan een betere machtsverdeling tussen franchisegever en franchisenemer. Regelgeving omtrent medezeggenschap, besluitvorming en controle hierop is voor coöperatief ondernemerschap prima vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en verankerd in de statuten. Als coöperatie wordt gezamenlijk een bedrijf gevoerd waarbij de stoffelijke belangen van de leden worden behartigd en waarbij enkel en alleen de aangesloten leden stemrecht hebben. “ Aldus  Rob Sanders, directeur van Sanidrõme.

Toename kosten en administratieve werkzaamheden
“Als franchisegever ben ik verantwoordelijk voor de formule en de ontwikkeling daarvan, maar moet vervolgens de zeggenschap grotendeels overdragen aan franchisenemers, dat kan/mag niet de bedoeling zijn. De invoering van de NFC leidt niet alleen tot hogere kosten, maar ook tot een toename van de administratieve werkzaamheden en lasten, terwijl toch een van de speerpunten van de (demissionaire) regering is het verlagen daarvan.
Een eenzijdig (door franchisenemers) gedragen code kan nimmer leiden tot een verbetering van de relatie en daarmee positie van de franchisenemer. Hybride organisaties als die van mij zullen zich genoodzaakt voelen om keuzes te maken de franchisetak al dan niet voort te zetten.”
Aldus H. de Groot,  Handyman B.V.

Wederzijds vertrouwen is de basis
“Franchise is een unieke vorm van samenwerking, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, die voor Jumbo en haar ondernemers tot succes leidt. Een succes dat onder andere tot uiting komt in de waardering van onze klanten. Samen met onze ondernemers combineren wij optimaal de kracht van een centraal aangestuurde formule met het lokale ondernemerschap van onze ondernemers. Op alle vlakken en onderwerpen trekken wij gezamenlijk op, hebben wij overleg en lukt het ons om een gezamenlijk succes te creëren binnen de huidige bestaande afspraken.

Het huidige wetsvoorstel, de Toelichting en de waarschijnlijke onderliggende NFC brengen in hun huidige vorm echter een onbalans in de samenwerking vanwege een herdefiniëring van de rollen van franchisegever en franchisenemer en het creëren van rechtsonzekerheid.”

 “Het huidige wetsvoorstel, de Toelichting en de waarschijnlijke onderliggende NFC gaan uit van consolidatie, de markt vraagt om innovatie. De aantasting van de contractsvrijheid leidt mogelijk tot verstoring van de huidige afspraken die Jumbo en haar ondernemers samen zijn overeengekomen.

 Het wetsvoorstel zou op verschillende aspecten moeten worden aangepast om alleen al in lijn te komen met bestaande wet- en regelgeving en bestendige jurisprudentie.Aldus J.A. Heuving Jumbo Supermarkten B.V.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Laatste franchisenieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.