Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Exclusief interview met VVD Tweede Kamerlid Erik Ziengs inzake Franchise wetgeving

22 mei 2014
Erik ziengs - Kamerlid VVD
VVD Tweede Kamerlid Erik Ziengs was namens de commissie voor Economische Zaken aanwezig bij het Rondetafelgesprek van 21 mei jl. In een exclusief interview met  De Nationale Franchise Gids deelt de heer Ziengs zijn visie op de ontstane discussie rondom franchise wetgeving.
Bestaat er volgens u een probleem met betrekking tot de wetgeving inzake franchise?

“Ik betwijfel het. Natuurlijk, als je zoveel franchisenemers hebt, zoveel organisaties, zoveel werknemers, zoveel zaken, dan zou het raar zijn als er zich zo nu en dan geen probleem voordeed. Maar in mijn beleving, zoals ik het kan inschatten, lijkt het eerder een incident. En ik vind, vanuit mijn liberale invalshoek, dat als je dan op incidenten wetgeving moet gaan laten plaatsvinden, dan gaan we wel heel ver.”

Dus de aandacht voor dit onderwerp is iets incidenteels?

“Ik denk dat op dit moment een aantal zaken samenkomen, dat kwam in de discussie ook wel naar voren; ten eerste gaat het de afgelopen jaren ontzettend slecht met de economie dus ook met de detailhandel waar een heleboel formules in opereren. Ten tweede is het zo dat we natuurlijk de opkomst van internetwinkels hebben, we krijgen een hele andere vorm van winkelen. De huidige opzet van winkels is misschien ouderwets of achterhaald. Al die dingen die komen nu samen. “

De Erecode inzake Franchise kwam vaak in de discussie naar voren. Hoe denkt u hierover?

“Ik ben ervan overtuigd dat er zich zaken voordoen die niet door de beugel kunnen. Volgens mij hebben we wel een kapstok om die zaken aan te pakken via de juridische weg. Wat ik begreep is dat er ook al jurisprudentie over bestaat. Als je franchise als een volwassen principe beschouwt en je zou als franchisegever zeggen: “We hebben een code, die hebben we onderschreven met elkaar en daar houden we ook aan vast.  En vervolgens zorgen we dat er een goede opgetuigde geschillencommissie komt die ook bindend advies geeft.” Als iemand vervolgens franchisenemer wil worden en weet dat een dergelijke organisatie is aangesloten bij een organisatie die werkt met de geschillencommissie, dan geeft dat vertrouwen voor de toekomst. Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid bij de franchisegever om die code na te leven. Wil je je als franchisenemer aansluiten bij een franchiseformule die daar niet aan meedoet, dan moet je ook niet raar opkijken als het misgaat.”

Denkt u dat de code op dit moment nog voldoet?

“Als men nu constateert dat de code niet voldoet, dan kan men beter de code aanpassen en vervolgens gaan werken met de geschillencommissie. Mijn stelling is, waarom zou je iets gaan optuigen met wetgeving, om iets in de wet vast te leggen wat in feite zelf door de branches met goed gezond verstand geregeld kan worden. Dat is mijn insteek.”

Er werden veel vingers gewezen naar de NFV, die over de controle gaat van de code. Wat vindt u hiervan?

“Je kunt altijd wel zeggen dat er gecontroleerd moet worden, maar dan stem je volgens mij met je voeten. Dat wil zeggen dat als zich misstanden voordoen, en je hebt een dergelijke geschillencommissie, dan komt het uiteindelijk daar terecht. Hierdoor zien ook franchisegevers die zaken boven tafel komen en zij kunnen op dat moment gaan optreden. Als dit soort signalen zich incidenteel voordoet, een stukje in de krant of op tv, is het dan een structureel probleem? Als ik hoor dat er zestien zaken per jaar voorkomen, waarbij acht toegewezen worden aan de franchisegever en acht aan de franchisenemer, en ik vervolgens weet dat er 30.000 vestigingen zijn, dan denk ik: ‘Zestien zaken, dat stelt niet zo heel veel voor’. Ik kan me wel voorstellen dat als je franchisenemer bent, en je bent in een franchiseformule getrokken die wat dubieus is, dat je inderdaad denkt ‘Hier moet wat aan gaan gebeuren’. Volgens mij moet je dan de civielrechtelijk weg kiezen, en kijken of je zo wat kunt bereiken. In plaats van dat je een heel instrument optuigt om een klein stukje waar het misschien mis gaat, aan te pakken. De branche moet zelfregulerend kunnen zijn. ”