Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Franchisenemers Sandd dagvaarden Sandd en PostNL

Eerder deze week berichtte De Nationale Franchise Gids al dat de Sandd-franchisenemers kind van rekening lijken te worden van de PostNL-overname. De Vereniging Franchisenemers van Sandd (VFS) heeft Sandd en PostNL op 9 donderdag januari gedagvaard voor de rechtbank in Arnhem. De VFS meent dat Sandd en PostNL de franchisenemers keihard laten vallen.

De franchiseovereenkomsten worden tussentijds niet meer nagekomen, met alle dramatische gevolgen van dien. De VFS vraagt de rechter te bepalen dat Sandd een wanprestatie levert en dat zowel Sandd als PostNL verantwoordelijk is voor de schade die de franchisenemers daardoor lijden.

De franchisenemers worden stelselmatig genegeerd

Sandd en PostNL waren al langer voornemens de krachten te bundelen. Vanaf het moment dat de franchisenemers hier bekend mee raakten, hebben zij steeds gevraagd wat hun positie daarin zou zijn. De franchisenemers van de VFS bedienen meer dan 20% van het netwerk van Sandd. Bij deze MKB-bedrijven werken circa drieduizend postbezorgers en zijn ongeveer vierhonderdvijftig medewerkers in dienst.

Toen staatssecretaris Mona Keijzer de fusie goedkeurde, verbaasde het de franchisenemers dan ook dat met hun positie daarin geen rekening was gehouden. Bij de rechtbank Rotterdam vechten zij daarom de voorwaarden van de fusievergunning aan. Die procedure loopt nog.

Na de fusievergunning zijn de franchisenemers pas op 5 november geïnformeerd dat de franchiseactiviteiten begin 2020 geheel zullen stoppen. Een oplossing voor de franchisenemers is er toen niet geboden. Hoewel de franchisenemers bij Sandd en PostNL ook nadien steeds aanklopten, is er nog altijd geen concreet plan.

Voorzitter Mario de Koning van de VFS: “Staatssecretaris Mona Keijzer had bij de fusievergunning de franchisenemers geheel buiten beschouwing gelaten, terwijl juist zij met de voorgenomen Wet Franchise de positie van franchisenemers tegen franchisegevers wil versterken. Nu ook Sandd en PostNL de  belangen van de franchisenemers negeren, worden de franchisenemers inclusief hun medewerkers in de kou gezet.”

De indruk bij de VFS bestaat dat geprobeerd wordt de franchisenemers tegen elkaar uit te spelen. De Koning: “Verdeel en heers. De VFS heeft uitgangspunten voor het bepalen van de schade voorgesteld. Sandd wil die uitgangspunten omzeilen door bij de individuele franchisenemers andere uitgangspunten door te drukken. Je zet een franchisenemer onder druk zodat hij een contract ondertekent met andere uitgangspunten voor een schadebepaling. De rest volgt dan vanzelf wel. Dat willen we voorkomen.”

Nu de positie van de franchisenemers niet serieus wordt genomen, zijn de franchisenemers gedwongen om naar de rechter te stappen. Ze willen erkenning van de wanprestatie van Sandd en het onrechtmatig handelen van PostNL, om zo alsnog tot een adequate oplossing te komen.

×