Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Franchisenemers verenig u!

Franchisenemers verenig u! Zo sta je samen sterk.
Vele grotere franchiseformules hebben er al één: een franchisevereniging. Maar wat is een franchisevereniging nu precies en wat is het doel van een franchisevereniging? Bart van der Schoot, directeur van De FranchiseAdviseur, is als externe voorzitter betrokken bij diverse franchiseverenigingen. Hij licht graag het belang toe van een franchisevereniging.
Wat is een franchisevereniging?

Een franchisevereniging is een vereniging van franchisenemers van een bepaalde franchiseformule. Het bestuur van de franchisevereniging vertegenwoordigt het belang van alle aangesloten franchisenemers richting de franchisegever. Een franchisevereniging is een formele partij. Bij voorkeur zijn alle franchisenemers van de betreffende formule bij de vereniging aangesloten, al is dit niet altijd het geval.

Voordeel voor de franchisegever

De aanwezigheid van een franchisevereniging heeft voor een franchisegever ook vele voordelen. Zo is het efficiënt om afspraken te maken met een professionele vertegenwoordiging van alle franchisenemers. Daarnaast is een franchisevereniging een serieuze gesprekspartner voor de franchisegever. Uiteraard is er ruimte voor discussie en voor verschillende visies. Maar door het gesprek aan te gaan weet je wat er leeft onder de franchisenemers. Zo creëer je draagvlak onder de achterban van de vereniging.

Van der Schoot: “Een vereniging is niet alleen tot last van een franchisegever. Door meer inhoudelijk op de samenwerking te gaan zitten, halen we de emotie uit de gesprekken. Dit komt het resultaat ten goede.”

Het bestuur van franchiseverenigingen

Het bestuur van een franchisevereniging bestaat vaak uit een aantal franchisenemers. Zij vertegenwoordigen alle franchisenemers van de betreffende franchiseformule. Tot het bestuur kunnen ook kandidaten van buiten de formule toetreden. Dit is vaak een deskundige op het gebied van franchise die de rol van voorzitter op zich neemt.

Voordelen van een externe voorzitter

Het aantrekken van een externe voorzitter heeft diverse voordelen. Deze externe voorzitter van een franchisevereniging is namelijk onafhankelijk, objectief en emotioneel niet betrokken bij besluiten. Daarnaast heeft een externe voorzitter meestal ruime ervaring in de franchisebranche.

Van der Schoot over de rol van een externe voorzitter: “Professionele kennis wordt aan het bestuur van een franchisevereniging toegevoegd. Daarnaast wordt jarenlange ervaring ingezet om samen verder te komen. Dit is altijd gericht op de samenwerking met inachtneming van de belangen van zowel de franchisegever als de franchisenemer.

Instemmingsrecht nieuwe wet franchise

Zeker nu de nieuwe franchisewet per 1 januari 2021 van kracht is geworden, is het voor franchisenemers verstandig om te verenigen. In de nieuwe wet is het instemmingsrecht opgenomen. Met de komst van deze nieuwe wet heeft de franchisegever bij diverse beslissingen instemming nodig van de franchisenemer. Bijvoorbeeld als franchisegever van plan is om de franchiseovereenkomst te wijzigen of een afgeleide formule wil exploiteren en/of deze plannen financiële gevolgen hebben voor de franchisenemer. In de memorie van toelichting op de franchisewet wordt geadviseerd om een drempelwaarde in de franchiseovereenkomst op te nemen. Het bestaan van een professionele franchisevereniging van de formule is dan erg prettig, voor zowel franchisenemer als franchisegever.

Franchisenemers verenig u

Is er nog geen franchisevereniging aanwezig binnen uw franchiseformule? Of wilt u meer weten over het aantrekken van een externe voorzitter voor uw bestaande franchisevereniging? Kijk dan op de website van De FranchiseAdviseur. Hier leest u meer en kunt u contact opnemen voor meer informatie. Want franchisenemers, verenig u. Juist nu.

×