Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Groep franchisenemers Intertoys spant kort geding aan

Een groep van zo’n 20 franchisenemers van het failliete Intertoys stapt naar de rechter voor een kort geding. Zij zijn ontevreden over het nieuwe contract dat ze aangeboden krijgen van nieuwe eigenaar Green Swam. Naar eigen zeggen is dat contract ‘slecht, onevenwichtig en in strijd met eerder gemaakte basisafspraken’. Dit ondanks dat verleden week het bericht verscheen dat tientallen franchisenemers al wel een nieuw contract hebben getekend.

Met het kort geding dat de groep wil aanspannen, moet voorkomen worden dat ze over een paar maanden worden afgesloten van het IT-systeem dat ze nodig hebben voor voorraadbeheer. Ze voelen zich anders gedwongen om het nieuwe contract toch al te tekenen tegen hun wil in. Dit blijkt uit correspondentie in handen van het FD.

Nieuwe contractafspraken

Niet lang nadat Intertoys in februari failliet ging, werd bekend dat de Portugese investeerder Green Swam de keten over zou nemen. Aangezien franchisenemers niet onder het faillissement vielen, moeten er nieuwe contract met hen afgesloten worden. Na in maart gesprekken te hebben gevoerd met de franchisenemers kwam men een aantal basisafspraken overeen. Zo moeten afspraken goed controleerbaar zijn en winsten redelijk gelijk verdeeld worden. Uit de uitgelekte correspondentie blijkt echter dat hier geen sprake van is, stelt advocaat Jacco van Lint.

De advocaat stelt dat het contract juist slechter is dan het eerdere contract met Intertoys. Zo zou het onduidelijk zijn in hoeverre franchisenemers meeprofiteren van inkoopkortingen. Ook zouden nieuw bedongen kortingen die met terugwerkende kracht gelden niet worden doorberekend aan de franchisenemers.

Een ander punt van verdeeldheid zijn de aankopen via internet. De franchisenemers vinden dat zij niet voldoende controle kunnen uitvoeren om er zeker van te zijn dat Intertoys zich aan de afspraken houdt. Als zij twijfelen moeten zij de accountant van Intertoys inhuren en deze kosten zelf voor rekening nemen.

Franchisevereniging Intertoys-ondernemers

Het nieuwe contract is inmiddels al wel getekend door ‘twee derde van de honderd franchisenemers’. Ook het bestuurd van de franchisevereniging voor Intertoys-ondernemers stemde voor de nieuwe overeenkomst. Tegenstanders melden echter dat verschillende bestuursleden een persoonlijk belang hadden om in te stemmen, aangezien zij een winkel uit de failliete boedel wilden overkopen.

Vertrouwen

FVI-voorzitter Martijn Wolswijk kijkt liever naar de toekomst en ergert zich aan de negatieve houding van een klein groepje franchisenemers. Ook een anonieme franchisenemer wil graag door en vindt dat de nieuwe eigenaar een kans verdient. ‘Het oude verdienmodel werkte niet, dus we moeten iets nieuws proberen.’ Bovendien kunnen franchisenemers binnen een jaar alsnog uit de formule stappen. ‘Dat straalt vertrouwen uit.’

×