Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Het gaat goed met franchise!

tiago

Tiago Jurgens – De Nationale Franchisegids

Een dergelijk positieve kop heb ik dit jaar niet eerder aan mogen treffen in de media. Ik heb louter negatieve berichten gelezen. Niet verbazingwekkend want slecht nieuws scoort nou eenmaal goed en wordt net als seks en gossip gretig gelezen. Niet alleen de populaire krant De Telegraaf, maar ook de vermeende kwaliteitskrant Het Financieel Dagblad en het onderzoeksjournalistieke VARA programma Zembla doen hier naar hartenlust aan mee.

Centrale vraag is: Hebben zij gelijk, gaat het inderdaad zo slecht met franchise? Natuurlijk zijn bij veel franchiseformules problemen en heersen bij veel franchisenemers schrijnende situaties. Maar bedenk wel dat er circa 750 formules zijn met in totaal maar liefst 30.000 vestigingen. Wat opviel was dat alle in de media genoemde benadeelde of gedupeerde franchisenemers retailers waren: Albert Heijn, HEMA en Bakker Bart. Terwijl toch de helft van alle franchiseformules diensten verleent en niet aan retail doet. Speelt de kopersstaking hier een rol? De opkomst van het internet misschien? Of doen bekende winkelformules het gewoon beter in de media?

Natuurlijk staat buiten kijf dat de retail het moeilijk heeft: de branche is de afgelopen 8 (!) jaren gekrompen. We krabbelen net uit een langdurige crisis terwijl we tegelijkertijd het hoofd moeten bieden aan de concurrentie van de verkoop via internet. Het vooruitzicht is dat de komende 5 tot 10 jaar 20 tot 35% van het winkeloppervlak zal verdwijnen. Dit is toch de ideale gifbeker? Het kan toch niet anders dan dat hiermee de verhouding tussen franchisegever en franchisenemer wordt verstoord? Dat is maar de vraag. Zijn er echt meer conflicten tussen de twee partijen?

Wat vinden de advocaten? Ik belde een rondje met de bekende franchiseadvocaten en stelde hen de vraag of naar hun mening het aantal conflicten of rechtszaken in de afgelopen zes (crisis)jaren is toegenomen? Allen concludeerden niet die indruk te hebben. Ook op rechtspraak.nl is geen toename van het aantal rechtszaken te zien: zij publiceerden dit jaar over dit onderwerp niet meer dan het jaarlijkse gemiddelde: 35 rechtszaken. Op een aantal van 30.194 franchisevestigingen lijkt dat niet veel. Helemaal nu het aantal ondernemers met een rechtsbijstandverzekering sterk is toegenomen.

Ook belde ik een rondje met de grote banken: ABN, ING en Rabobank. Hoe zit het nou met die franchisegevers, zijn ze inderdaad zo keihard naar hun ondernemers? Opvallend was dat zij alle drie hetzelfde verhaal hadden: vaak doen de franchisegevers juist hun uiterste best om een ondernemer overeind te houden. Zij gaan hierbij veel verder dan zij zouden moeten. Waarom blijft dit binnenskamers? ‘Logisch anders krijg je precedent werking: als franchisenemer Pietje geholpen is, dan wil Jantje ook en dan zou de formule zelf snel het loodje kunnen leggen. En dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling,’ was de reactie.

Tot dit jaar was er nog geen belangenvereniging voor franchisenemers. Naar aanleiding van de in de media genoemde misstanden zijn er dit jaar binnen no time maar liefst drie opgericht. Bestond er dan tot dit jaar geen behoefte aan? Waren er nog geen misstanden? Was dit simpelweg het goede momentum voor de oprichting van een dergelijke vereniging, of spelen er nog andere belangen een rol?

Eigen belang speelt vast een rol. Feit is dat geen van de verenigingen door franchisenemers is opgericht. Van Stichting Franchise Wijzer wordt ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen van het platform voor franchisenemers in ieder geval de initiatiefnemer wijzer. Het Vakcentrum is van origine de club voor zelfstandige detaillisten, die altijd al een broertje dood aan franchise had. Omdat er steeds minder zelfstandige retailers zijn, zal hun ledenaantal met de jaren fors zijn teruggelopen. Wie weet was dit een mooie gelegenheid voor het Vakcentrum om de barricades op te gaan. Vraag is hoe serieus de franchisenemers belangenverenigingen zijn, het lidmaatschap is bij alle drie gratis, dan ben je snel geneigd te denken ‘dan zal het ook wel …’.

Dan hebben we nog de politiek: ook de PVDA heeft het niet gemakkelijk in deze tijden. PVDA kamerlid Mei Li Vos zag haar kans schoon: de PVDA komt op voor de minder bedeelden, in dit geval de in de hoek gedrukte franchisenemer. Die heeft een hoog knuffelgehalte, er moest franchise wetgeving komen, hierbij verwees zij nadrukkelijk naar misstanden in de media en de drie franchisenemersverenigingen. Zo houden we elkaar wel bezig.

Gelukkig maakte Minister Kamp op eminente wijze een eind aan de discussie. Er komt geen wetgeving, wel wordt de voorlichting aan kandidaat franchisenemers verbeterd. Dat lijkt mij een goede zaak. Wetgeving niet. Te veel pamperen leidt tot overvolle luiers (denk aan vullingen als bureaucratie, overhead en ongewenste neveneffecten) met de bijbehorende ongewenste luchtjes.

Mijn conclusie is dat franchise het goed doet, in ieder geval relatief goed. Laten we dat met zijn allen meer gaan uitdragen en laten wij ons vooral niet gek maken door de media. We moeten deze zo belangrijke sector met maar liefst 260.000 werknemers koesteren. Vertel vol trots aan een ieder hoe goed wij het met zijn allen doen. Zegt het door: Het gaat goed met franchise!