Verslag hoorzitting Franchise Code bij EZ

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

Op 8 juni jl. vonden de rondetafelgesprekken over de wettelijke verankering van de NFC (Nederlandse Franchise Code) plaats bij het Ministerie van Economische zaken. Tim Hazekamp van De Nationale Franchise Gids was hierbij aanwezig en schreef een kort verslag over de uitkomsten van deze middag waarbij onder andere deskundigen (advocaten), vertegenwoordigers van de belangenverenigingen BVFN, Het Vakcentrum en Faned, franchisegevers en –nemers aanwezig waren.

Van franchisegeverszijde voerden o.a. Marjan van der Burg (Jumbo), Jos Boot (The Read Shop) en Crijn Janssen (Straetus Incasso) het woord, hun belangrijkste argumenten waren:

  • De Code leidt vooral tot consolidatie van de verhouding tussen franchisegever en diens franchisenemers en remt innovatie van de formule. Het is essentieel voor de formule om ad rem te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de markt. De concurrentiepositie van een franchiseformule ten opzichte van een filiaalbedrijf wordt hierdoor verslechterd.
  • In de Code wordt franchise gehanteerd als een containerbegrip dat geen recht doet aan de sterke pluriformiteit binnen franchise: hard en soft franchise, kleine en grote formules, dienstverlening en mode, et cetera. Iedere branche heeft zijn eigen problematiek die niet door één Code geregeld kan worden. Zo heeft een gemiddelde supermarktondernemer al meer personeelsleden dan de meeste formules in de dienstverlening en dat terwijl 48% van de formules dienstverlener is.
  • Het ‘Pas toe leg uit-principe’ zal leiden tot grote onzekerheid in de markt. Zowel franchisegevers als franchisenemers weten niet waar ze aan toe zijn. Ook zijn veel begrippen en regels voor meerderlei uitleg vatbaar. Zo wordt zelfs het begrip ‘franchise’ niet in de Code gedefinieerd.

De voorzitter van FANed, Hans van Well betoogde: ‘’Het aantal problemen in franchise is imposant. Daarnaast is het ook opmerkelijk dat een flink aantal reacties op consultatie wat anoniem bleef. Verder vindt van Well het erg frustrerend dat franchisegevers het proces ter discussie stellen. ‘’Dit gaat lijken op uitstel en afstel gedrag’’..

Naast de voorzitter van FANed kwam ook de heer van Herk van de BVFN aan het woord. Van Herk noemt de franchisecode een compromis tussen gevers en nemers. ‘’Al anderhalf jaar aan het praten over het maken en doen van een proeftuin, en nog geen resultaat of medewerking’’, aldus van Herk. Na alle afgevaardigden van de belangenverenigingen was het de beurt aan een oud franchisenemer Shirley van Shoeby laat weten: “De franchisegever heeft mij bedondert en licht stelselmatig franchisenemers als verdienmodel op. Er zijn 170 uitgeschreven franchisenemers in vier jaar tijd. Je loopt als nemer tegen dichte deuren aan”

Van Well laat weten niks in de franchisecode te lezen wat de uitbating van de formule zou belemmeren voor de franchisegever. ‘’Pas toe of leg uit, dekt de lading. Belemmeringen in innovatie in de formule door de code is onzin”, aldus Van Well.

De tendens in de zaal is voor verankering van de code. Het panel in de zaal is van mening dat zonder de verankering van de code de macht en het ego van de franchisegevers alleen maar groter zal worden.

Dan is het woord voor Derk van Dam van Ludwig & Van Dam Advocaten: “Enige nuance is nodig. Het wetsvoorstel en de NFC creëren nieuwe set spelregels. Gevolgen hiervan niet goed te voorspellen

Er is geen sprake van gedragen regelgeving en misstanden zijn niet de maat en regel.” Van Dam laat tenslotte weten; Een geschillenregeling  zou al hoop zaken voorkomen. Daar is een franchisecode niet voor nodig. Het bestaande rechtssysteem functioneert goed.”

Conclusie is dat de meningen sterk verschillen over of en hoe snel wettelijke verankering geïmplementeerd kan worden en het is afwachten wat de Tweede Kamer hiermee zal doen.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Laatste franchisenieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.