Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Jumbo ondertekent convenant franchise supermarkten

Jumbo heeft als eerste Nederlandse supermarktketen met de Belastingdienst het convenant franchise supermarkten ondertekend. De overeenkomst heeft als doel om het naleven van de belastingtechnische verplichtingen te bevorderen.

Een convenant is een overeenkomst die wordt gesloten tussen de overheid en een rechtspersoon , natuurlijk persoon of andere overheid. De overeenkomst geldt voor de Jumbo Groep Holding waar ook de net overgenomen C1000-supermarkten onder vallen. Hierin staan een aantal  maatregelen die de transparantie  en controle  op de omzetverantwoording moet verbeteren. 9 april jl. hebben CFO Ton van Veen van Jumbo Holding en directielid Meike Smolenaars van Belastingdienst Grote ondernemingen de overeenkomst ondertekend in Veghel. Ondernemers kunnen er zelf voor kiezen om zich aan te sluiten bij het convenant.

Fraude
Naar aanleiding van de fraudezaak die in 2012 speelde over een aantal voormalig Super de Boer-ondernemers is het convenant van De Belastingdienst opgesteld. De oud-ondernemers bleken al jaren een lagere omzet door te geven door zelf geld uit de kas te halen en deze bedragen als retouren op te geven.

Meike Smolenaars van De Belastingdienst Grote Ondernemingen heeft de verwachting met meer supermarktketens een convenant af te sluiten. “Dit convenant met Jumbo Groep Holding is een positieve ontwikkeling voor de hele supermarktbranche. Als Belastingdienst hopen en verwachten we dat andere franchisegevers en –nemers dit voorbeeld zullen volgen.”

Ondernemers
De ondernemingsverenigingen van zowel Jumbo als C1000 zijn nauw betrokken bij de opstelling van het convenant. Jumbo ondernemer Niek Leussink, secretaris van de ondernemersvereniging van Jumbo, ziet ook een voordeel voor de ondernemers. “We hebben vanuit de werkgroep Governance (bestaande uit deelnemers van Jumbo Groep Holding en de Ondernemersverenigingen van Jumbo en C1000) in nauw overleg met de Belastingdienst het convenant opgesteld. Alle partijen werken met elkaar samen op basis van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Belangrijk voordeel is dat door het convenant de controle op de omzetverantwoording door de Belastingdienst eenvoudiger en sneller kan.”

Sociale verantwoording
Jumbo Groep Holding (Jumbo en de overgenomen supermarktketen C1000) is als grootste franchisegever in de Nederlandse supermarktbranche is te spreken over het convenant. “We vinden het belangrijk een vertrouwde en betrouwbare deelnemer aan het maatschappelijke verkeer te zijn én te blijven. Het tekenen van dit convenant geeft stevige houvast in het correct naleven van de fiscale wet- en regelgeving. We zorgen er zo voor dat de controlemaatregelen zodanig worden ingericht dat alle partijen meer zekerheid hebben over de volledigheid van de opbrengstverantwoording,” aldus Ton van Veen CFO van Jumbo.

Controles
Afspraken die onder andere zijn opgenomen in het convenant hebben betrekking op de controle van de kassatransacties bij deelnemende franchisenemers. Controles die door Jumbo en C1000 zelf worden uitgevoerd worden niet hergecontroleerd door de Belastingdienst. Bij de zelf uitgevoerde controles wordt een analysemethode beschikbaar gesteld door De Belastingdienst. Het convenant franchise supermarkten heeft een onbepaalde looptijd. Supermarktondernemers die het convenant eventueel niet tekenen, blijven vallen onder de huidige controle van de Belastingdienst.

Bron: Levensmiddelenkrant