Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Leidinggevende in de lead – Column Rik Nijkamp

01 juli 2014
“Wij willen graag de regie van verzuim bij de leidinggevende beleggen”. Deze vraag bereikt ons de laatste tijd vaak. Ik wil u niet teleurstellen, maar dat wilt u niet.

Mensen moeten doen waar ze goed in zijn en ervaring helpt om dat nog beter te doen. Als leidinggevende heb je te zorgen voor continuïteit van je afdeling/ bedrijfsonderdeel.  Om zoveel mogelijk te doen met de aanwezige middelen. Een ziekmelding is daarbij lastig.

Ziekmeldingen komen gemiddeld in Nederland minder dan 1 keer per jaar per medewerker voor.  Het leeuwendeel van verzuim is van korte duur; tussen de ruim 10% duurt langer dan twee weken, na twaalf weken is nog maar een paar procent ziek.

Medewerkers moeten volgens de Wet Verbetering Poortwachter binnen 6 weken naar de bedrijfsarts. Deze specialist zal zonder gerichte vragen niet het gewenste antwoord kunnen geven. Binnen 8 weken moet het plan van aanpak worden opgemaakt samen met de werknemer.  Dit is het spoorboek naar duurzaam herstel.

Als je 25 medewerkers hebt dan heb je ruwweg 20 ziekmeldingen per jaar; ruim 1 melding per 2,5 week. 1 of 2 keer per jaar komt er een medewerker bij de bedrijfsarts aan wie je de juiste vragen moet stellen voor een antwoord waar je daadwerkelijk mee uit de voeten kunt. En voor 1 werknemer moet je dan een plan van aanpak maken conform de daarvoor geldende eisen.

Leidinggevenden kun je niet snel leren hoe je de juiste vraagstelling moet formuleren om het gewenste antwoord te krijgen, en om op de juiste manier het plan van aanpak samen met de werknemer in te vullen. Een opgeleide medewerker P&O die het ook voor andere afdelingen binnen de organisatie moet doen of een getrainde casemanager die het voor meerdere bedrijven doet zijn daar bedreven in, ervaren. Dat geldt ook voor een deskundigen oordeel, arbeidsdeskundigenonderzoek e.d. Getraind en ervaren binnen de wettelijke kaders.

De “lead” ligt dus bij P&O indien zij getraind en ervaren zijn met deze zaken, dan wel bij de extern ingeschakelde casemanager. Deze laatste kan ook prima als coach P&O en/of de LG assisteren en pas na het kort verzuim de regie overnemen.

En de leidinggevende? Die moet in de lead zijn bij het verzuimgesprek en het herkennen van dreigend verzuim. Daar ligt zijn focus en daar moet op getraind te worden. Actief beleid op de melding betekent weinig kort verzuim, actief beleid op preventie betekent weinig verzuim. Zet leidinggevenden in hun kracht en laat ze excelleren bij preventief en kort verzuim!

Gratis seminar modernisering ziektewet

mkbasics.nl organiseert op woensdagmiddag 9 juli a.s. van 13.30 tot 16.45 uur een seminar in Utrecht. Personen die zich via dit formulier inschrijven kunnen het seminar gratis bijwonen. Na afloop van het seminar ontvangt u een gratis exemplaar van de white paper Modernisering Ziektewet.