Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Meer horecaketens in straatbeeld

08 januari 2019
De komende jaren verwacht ABN AMRO verdere schaalvergroting in de Nederlandse horeca. De ketens worden groter en er vinden meer overnames plaats dan gewoonlijk. Er zijn 61% meer lunchrooms dan zes jaar terug. Ook het aantal fastfoodrestaurants wordt steeds meer. De Amerikaanse formules Taco Bell en Five Guys zijn bekende nieuwkomers.

Horecaondernemers zien dat de Nederlandse consument meer te besteden heeft en steeds vaker buiten de deur eet. Dat geldt vooral voor de millennials : zo dineert 21% van hen één of meer keren per week buiten de deur. Dat percentage is een stuk hoger dan bij andere generaties. Mede hierom maakt de horeca een stevige omzetgroei door.

Schaalvergroting

Echter, de taart mag dan wel groter worden, maar tegelijk moet deze onder veel meer ondernemers worden verdeeld. In 2018 was er een record aan overnames van eetzaken te zien. Daarnaast laten bestaande ketens een stevige organische groei zien. Lunchrooms, avondrestaurants en fastfoodrestaurants die onderdeel zijn van een keten of een ‘formule’ groeien sterker dan zelfstandige horecabedrijven.

Is er nog toekomst voor het kleine, zelfstandige restaurant? Zeker. Zelfstandige ondernemers blijven in ruime meerderheid aanwezig in het horecalandschap en hebben voldoende bestaansrecht; ze geven een regio, dorp of stadsbuurt charme en eigen identiteit.

Toch voorziet ABN AMRO voor de komende jaren dat de trend van schaalvergroting doorzet. Het aantal overnames komt in 2019 naar verwachting uit boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (100) en ketens zetten hun uitbreiding voort. Voor die expansie liggen al veel plannen klaar. Schaalvergroting kan een antwoord zijn om de kostbare investeringen te kunnen doen die nodig zijn om in te spelen op de snel veranderende en concurrerende horecasector.

×