Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Nieuw wetsvoorstel voor bescherming van franchisenemers

Er wordt een nieuwe wet opgesteld voor de franchisebranche om de relatie tussen de franchisegevers en franchisenemers te kunnen verbeteren. Met deze wet komen staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming de afspraken uit het regeerakkoord na en realiseren zij de wens van het kabinet om tot wetgeving te komen.

Deze wetgeving zou  de franchisenemer beter moeten gaan beschermen in de toekomst. Een van de wetsvoorstellen die de franchisenemer beter moet beschermen is bijvoorbeeld de mogelijkheid contracten eenzijdig te wijzigen. Het conceptwetsvoorstel dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met het ministerie van Justitie en Veiligheid opgesteld is , gaat vandaag voor een periode van zeven weken in internetconsultatie. https://www.internetconsultatie.nl/wet_franchise

“De franchisesector is met 326.700 banen een belangrijke werkgever voor Nederland. De samenwerking tussen de franchisegever en zijn franchisenemers bepaalt het succes van de keten. Helaas blijkt in de praktijk dat onderling gemaakte afspraken of gewekte verwachtingen niet altijd worden nageleefd, veelal ten nadele van de franchisenemers. Het is daarom noodzaak om met dit wetsvoorstel de machtsbalans te herstellen en bescherming te bieden aan deze franchisenemers”, aldus Staatssecretaris Keijzer.

“Net zoals je in het verkeer met regels ongelukken voorkomt, zo heb je in de wereld van de franchise ook regels nodig om de samenwerking tussen de franchisegever en de franchisenemer in goede banen te leiden. Dat is waar dit wetsvoorstel over gaat: verstandige afspraken tussen twee partijen. Als franchisenemers weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze ook beter ondernemen en sneller inspelen op veranderingen. En dat is niet alleen in hun eigen voordeel, dat is goed voor de hele Nederlandse economie”, aldus Minister Dekker.

Vier onderdelen

In dit wetsvoorstel ligt de nadruk op vier onderdelen die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen: De precontractuele uitwisseling van informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst, de beëindiging van de franchisesamenwerking en het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

×