Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Nog geen duidelijkheid rondom franchise wetgeving

Op 21 mei jl. vond het Rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer waar zowel vertegenwoordigers van de franchisenemers als –gevers hun visie konden geven over de noodzaak van nadere regelgeving inzake franchise. Minister H.G.J. Kamp heeft al eerder (op 15 mei jl.) laten weten in een brief aan De Tweede Kamer dat hij geen noodzaak ziet voor aanvullende franchisewetgeving. Na het rondetafelgesprek van 21 mei blijkt dat de meningen over het onderwerp franchisewetgeving verdeeld zijn.
Franchisenemers

In het eerste uur van het gesprek konden vertegenwoordigers van de franchisenemers hun licht laten schijnen over de kwestie wetgeving. Wat in dit uur duidelijk werd, is dat de vertegenwoordigers van franchise nemend Nederland expliciet pleiten voor aanvullende wetgeving. Maar waar deze wetgeving zich precies op moet richten, daar zijn de meningen over verdeeld. Of het nu gaat over de informatie die wordt gegeven in de precontractuele fase of de begeleiding van de franchisegever aan de franchisenemer, iedereen leek een andere noodzakelijke invulling te geven aan extra wetgeving.

Jeff ’t Hart en Romana Engeman zeiden dat er afgelopen jaar 16 rechtszaken zijn geweest over franchise. Daarvan zijn in acht zaken de franchisegevers in hun gelijk gesteld, en in acht zaken de franchisenemers. Maar vanwege de geheimhoudingsplicht komen veel zaken niet naar buiten. Er zijn nog honderden andere zaken waar problemen zijn. Harrie ten Have (voorzitter Vakcentrum voor de Detaihandel) ziet wetgeving als goede oplossing.

De wet Erecode Franchise kwam vaak naar voren. Ton Croiset van Uchelen, (vereniging van Albert Heijn franchisenemers) is van mening dat de Europese Erecode over franchise niet volstaat en zelfs niet bestaat. Nienke Slump (Justion Advocaten) vulde dit aan met dat de Erecode sinds 1992 niet meer geüpdate is en daarom niet werkt. Daarnaast werd ook vaak het woord ‘onbalans’ genoemd, die volgens de partijen bestaat in de relatie tussen de franchisegevers en –nemers en dat deze wordt gecreëerd doordat er geen transparantie bestaat.

Franchisegevers

In het tweede deel kwam de vertegenwoordiging van franchisegevers aan het woord. Ook hier liepen de opvattingen van de vertegenwoordigers met betrekking tot wetgeving uiteen. Het onderwerp Erecode inzake Franchise kwam vaak naar voren. Wat ook opviel, was dat er veel vingers naar de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) werden gewezen betreffende de naleving van de Erecode inzake Franchise.

Erecode inzake Franchising

Een van de opvallende punten over dit onderwerp is dat de NFV als enige positief spreekt over de Erecode. Romana Engeman, Algemeen directeur van de NFV, was namens de vereniging aanwezig en noemde de code ‘evenwichtig’. De problemen die in Nederland ondervonden worden betreffende franchise, moeten als sector onder elkaar oplost worden. “Door communicatie los je de meeste problemen op,” was haar mening.

Jan-Willem Kolenbrander (De Clercq Advocaten Notarissen) vond dat de bezwaren tegen de Erecode liggen in het feit dat er geen toezicht op de naleving ervan wordt gehouden en dat er vervolgens ook geen sancties worden gegeven. De NFV heeft hier in het verleden volgens hem niet tegen opgetreden. Jeff ’t Hart (AG Hart Advocaten & Adviseurs) was ook van mening dat het niet aan de inhoud van de Erecode ligt, maar aan de naleving ervan. Fleur van Eck (Fraudehelpdesk) pleitte echter juist voor aanscherping van de Erecode.

Conclusie

Het ingewikkelde van dit vraagstuk is dat in feite niemand als ‘schuldige’ kan worden aangewezen. Behalve dan de Erecode: deze is sinds 1992 niet meer geüpdate. De eerste stap die nu gemaakt moet worden is het beoordelen van de aspecten waar de Erecode nog volstaat en waar deze aangescherpt moet worden zodat franchisenemers en -gevers weten waar zij aan toe zijn als zij een samenwerking beginnen. Aanvullende franchisewetgeving lijkt in ieder geval nog ver weg.