Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Ook Eerste Kamer stemt in met Wet Franchise

30 juni 2020

Twee weken na het akkoord van de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de Wet Franchise van Mona Keijzer. Per 1 januari 2021 gaat de wet in, franchisenemers zeggen er al klaar voor te zijn. Met de wet komt er een betere balans in de verhouding tussen franchisenemers en franchisegevers.

Met het aannemen van het wetsvoorstel komt staatssecretaris Mona Keijzer haar belofte na om snel met wetgeving te komen, hiermee geeft ze gehoor aan het verzoek van franchisenemers voor snelle wetgeving. De belangrijkste componenten van de Wet Franchise zijn:

  • Instemmingsrecht franchisenemers. Bij beslissingen over de formule die belangrijke financiële consequenties kunnen hebben, hebben de franchisenemers instemmingsrecht.
  • Transparantie voorafgaand, tijdens en na de overeenkomst. De franchisegever en-nemer worden verplicht elkaar alle informatie te geven die relevant is voor een goede uitvoering van de franchiserelatie.
  • Beperkingen in het non-concurrentiebeding. Het concurrentiebeding maar maximaal één jaar duren en mag bovendien alleen betrekking hebben op het gebied waarin de franchisenemer actief is geweest.
  • Vooraf goodwill vastgelegd. De goodwill bij verkoop van de vestiging moet geregeld zijn. Vaak wordt de goodwill gedeeld tussen franchisenemer en franchisegever. Op zich is dat logisch omdat zij samen voor het succes van de vestiging hebben gezorgd. Ook moet bepaald zijn hoe de goodwill wordt uitgekeerd.

Franchiseverenigingen

In de wet staat niet expliciet dat er sprake moet zijn van een franchisevereniging, wel wordt aangegeven dat franchisegevers voor belangrijke beslissingen de instemming moeten hebben van franchisenemers of vertegenwoordigden van franchisenemers. Bij nieuwe beslissingen moet vooraf dus eerst bepaald worden of instemming nodig is, een drempelwaarde moet dit bepalen. De drempelwaarde is een bepaald bedrag in euro’s. Franchiseverenigingen moeten zich dus voorbereiden op de vaststelling van deze drempelwaarde en de goodwill.

[box]Meer informatie over de Wet Franchise is te vinden op onze Wiki-pagina[/box]
×