Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Op welke wijze wordt de bedrijfswaarde berekend voor een onderneming (ADV)

25 oktober 2021
Factoren op basis waarvan de bedrijfswaarde berekend wordt 

In verschillende situaties kan het berekenen van de waarde van een bedrijf noodzakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van je bedrijf, een fusie van twee organisaties of juist de overname van een extern bedrijf. Marktlink biedt een online tool, waarmee het mogelijk is om een inschatting te krijgen van je huidige bedrijfswaarde. Houd er rekening mee, dat er vaak meer factoren meegenomen moeten worden dan in deze online tool gebeurt. Mocht je een bedrijf willen kopen of verkopen, dan is het noodzakelijk om de bedrijfswaarde door een externe partij te laten berekenen. In dit artikel lees je meer over factoren waarmee rekening zal worden gehouden. 

Financiële gegevens van een bedrijf 

Het berekenen van de bedrijfswaarde van een organisatie gebeurt voor een groot deel op basis van diens financiële gegevens. Een factor die meespeelt is de gerealiseerde EBITDA van het bedrijf. Onder de EBITDA verstaat men het bedrijfsresultaat voor het aftrekken van rente, belastingen en bijvoorbeeld afschrijvingen op apparatuur. Soms kijkt men slechts naar het laatste volledige jaar. In andere gevallen gaat het om een periode van drie of vijf jaar. Het voordeel van het opvragen van gegevens uit meerdere jaren, is het feit dat trends herkend kunnen worden. Dit is niet mogelijk bij het gebruik van gegevens uit enkel het laatste jaar. Ook zal afzonderlijk naar kort- en langlopende schulden gekeken worden, opbrengsten uit de organisatie, enzovoorts. 

Sector waarbinnen de organisatie opereert 

Een andere, niet-financiële factor is de sector waarbinnen een organisatie opereert. Hierbij zal gekeken worden wat de verwachtingen zijn voor de ontwikkeling van de sector. Blijft de vraag naar diensten of producten binnen de sector vermoedelijk groot in de komende jaren? Hoe groot is de concurrentie binnen deze sector? Heeft de organisatie naamsbekendheid opgebouwd? Enzovoorts. Dat laatste zal beter beoordeeld worden, wanneer je een franchiseonderneming hebt. Je lift in zo’n geval mee op de goede naam van het moederbedrijf. Dit kan het overigens wel lastiger maken om de zaak te verkopen of juist een zaak aan te kopen. 

Personeelsbestand en participatie 

Tot slot kijkt men vaak naar de omvang van het personeelsbestand. Dit zegt immers iets over de mogelijke groei en stabiliteit van de organisatie. Ook wordt gekeken naar een eventuele gewenste managementparticipatie na de verkoop van een bedrijf. In zo’n geval wordt een deel van het bedrijf voor cash overgenomen en blijft het resterende deel in handen van de bestaande manager(s). 

×