Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Opgeruimd

Door Patricia E.H. Hoogstraaten RAE, Directeur Vakcentrum

De implementatie van de Wet Franchise is geen sluitstuk voor het Vakcentrum. Het is een stap, op weg naar een moderne aanpak. En, het geeft aanleiding tot een grondige schoonmaak. Zo zien veel franchisegevers dat blijkbaar ook. Ontwarren van de lappendeken van documenten, afspraken, instructies, die door de jaren heen zijn geknoopt om te kijken in hoeverre de contracten nog bruikbaar voor de implementatie van de wet. Weggooien dus wat niet meer mag, maar ook wat niet meer nodig of handig is. Terugkijken in de schoenendoos naar door de jaren heen verzamelde documenten met afspraken en instructies, is geen bezigheid die een franchisegever vreugde brengt. Zeker niet in het licht van de vaak niet eenvoudige onderhandelingen met franchisenemersbesturen. Maar schoonmaak levert ook ruimte op, leidt tot verlichting en verduidelijking, tot meer draagkracht en misschien wel een schone lei.

Onze adviseurs klagen al een tijd over de nogal achtergebleven manier waarop franchiseafspraken en instructies worden bevestigd, gewijzigd of geschoond. In andere disciplines zijn de laatste jaren de nodige moderniseringen te bespeuren geweest. De contracthuishouding in franchise is ouderwets. Ik vind het een goed idee om het tijdperk van de Wet Franchise in te gaan met middelen, die bijdragen aan effectief formulebeheer, transparantie, waarborgen voor de overlegstructuur en  controles. Ik draag die vraag al een tijdje met me mee.

Ik vernam de zorgen van franchisegevers over de vraag of het franchisenemersbestuur voldoende in staat is om de wettelijke opdracht op professioneel niveau in te vullen aankan en of zij daarvoor genoeg tijd hebben. Het zijn zorgen, die ertoe hebben geleid dat het Vakcentrum een club van deskundigen aan zich heeft gebonden, die franchisenemersbesturen kunnen ondersteunen. Ook is ons opleidingsaanbod versterkt, met cursussen vergader- en onderhandelingsvaardigheden. Aan de zorg betreffende tijdsgebrek kan ook tegemoet worden gekomen, door communicatie via digitale middelen te versnellen. Voorbeeld is het vergaderen op afstand, zoals dat nu in Coronatijd met regelmaat goed gebeurt en zelfs in een behoorlijk aantal verenigingen statutair is ingeregeld.

Dan moet ook de volgende stap worden gezet. Wij hebben een innovatieve tool ontwikkeld. Een uniek systeem voor een digitale contracthuishouding, waarmee conform de wet wijzigingen kunnen worden doorgevoerd en actuele informatievoorziening mogelijk is. Met het systeem kan een stap worden gezet naar een moderne wetsconforme franchiserelatie. Je moet het echt zien.

Welke franchisegever mag ik uitnodigen om met ons deze tool uit te proberen en opgeruimd het nieuwe franchisetijdperk in te gaan?

Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Directeur Vakcentrum

×