Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Overvloed aan reacties op consultatie wetsvoorstel franchise

 

Op de internetconsultatie voor het wetsvoorstel franchise zijn 362 openbare reacties ingediend. Op 31 januari sloot de internetconsultatie. Van de 362 ingediende reacties op het conceptwetsvoorstel zijn 56 reacties afkomstig van franchisegevers, 242 van franchisenemers zelf, 25 van franchiseadvocaten en 39 van (inter)nationale verenigingen, adviseurs en andere belanghebbenden.

Een mooi eindresultaat, aldus de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV). “Veel organisaties hebben serieus werk gemaakt van hun reactie op het wetsvoorstel. Je ziet dat veel franchisegevers en anderen grondig de wettekst en de Memorie van Toelichting (MvT) hebben doorgespit om hun bevindingen daaruit te halen. Dit zie je ook terug in de inhoud van de reacties, en daar zijn we erg blij mee”, aldus Jos Burgers, directeur NFV.

“De reacties van franchisegevers laat echter een veel grotere diversiteit zien vanuit de verschillende deelsectoren en de reacties representeren ook een groter deel van de markt. Immers, 56 franchiseformules van de 825 formules die actief zijn, levert een representatie op van 6,8%. En 242 franchisenemers van ruim 30 duizend actieve franchisenemers, levert een representatie op van 0,8%. Van de 242 franchisenemers die zelf reageerden, zouden 221 reacties (91%) toegerekend kunnen worden tot de leden van het Vakcentrum (supermarkt, drogist, slijter, food-speciaalzaak, huishoudelijk of speelgoed).”

“De meeste advocaten en adviseurs hebben een zeer grondige analyse gemaakt van het wetsvoorstel en delen uitgebreid hun zienswijzen. Tachtig procent van hen denkt echter dat het wetsvoorstel veel beter moet worden uitgewerkt en zet vraagtekens bij de onderbouwing ervan. Hun bijdragen lijken erg waardevol en bruikbaar voor het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en de Raad van State over een paar maanden.”, aldus Burgers.

Hoe gaat het proces verder?

Het ministerie van EZK zal de komende paar weken alle reacties bestuderen, dit wegen en hun reactie op de internetconsultatie verwerken in de MvT. Mogelijk wordt het wetsvoorstel aangepast en gaat daarna naar de ministerraad. Deze stuurt het voor advies naar de Raad van State. Dat is allemaal niet zichtbaar voor ons. Het eindoordeel van de Raad van State heet het dictum. Bij een negatief dictum moet het wetsvoorstel opnieuw naar de ministerraad. Het advies van de Raad van State is niet bindend. De betrokken bewindspersonen moeten laten weten hoe zij het advies verwerken in het wetsvoorstel. Daarna gaat het naar de Tweede Kamer en is het weer zichtbaar voor iedereen. Dan wordt ook het advies van de Raad van State openbaar.

×