Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Rubriek Ludwig & Van Dam Franchise-advocaten

Ludwig & Van Dam
De franchiseovereenkomst en de huurovereenkomst, een gewenst koppel?
Mr A.C. van Engel – franchiseadvocaat

Bij samenloop van een franchiseovereenkomst en een huurovereenkomst spreekt men ook wel van een gemengde huurovereenkomst. Bij deze gemengde huurovereenkomst prevaleert de dwingendrechtelijke huurbescherming. De samenloop van een huurovereenkomst en een franchiseovereenkomst vormt een lastig probleem. Met name de vraag of beëindiging van de franchiseovereenkomst ook beëindiging van de huurovereenkomst met zich meebrengt heeft zowel in de literatuur als in de rechtspraak niet geleid tot duidelijke regels. Desondanks blijft het gewenst en zinvol om een koppeling te vragen van deze overeenkomsten.

Klik hier voor het gehele artikel…

dinsdag 1 maart 2011.