Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Rubriek Ludwig & Van Dam Franchise-advocaten


Goodwill bij overdacht van een supermarkt

Mr. D.M. Vermeer

Een franchisegever en een franchisenemer leggen de afspraken die zij maken voor hun samenwerking neer in een franchiseovereenkomst. Zo lang de samenwerking beiden convenieert, zijn partijen er veelal van overtuigd dat de gemaakte afspraken voor beide partijen helder zijn. In het geval partijen in hun samenwerking tegen iets aanlopen, worden vaak de gemaakte afspraken zoals vervat in de franchiseovereenkomst en eventueel daarmee verband houdende gesloten overeenkomsten er nog eens bijgenomen. Het komt daarbij meer dan eens voor dat elk der partijen een andere uitleg geeft aan…

Klik hier voor het gehele artikel…

dinsdag 24 mei 2011.