Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Staatssecretaris wil wettelijke regeling om positie franchisenemer te versterken

Mona Keizer heeft woensdag 23 mei een brief gestuurd naar de tweede kamer inzake de franchiseafspraken, zoals verwoord in het regeerakkoord. Om de positie van de franchisenemer te versterken kiest de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor een wettelijk traject.

Kaderen van deelgebieden

In deze wettelijke regeling worden in ieder geval de onderdelen precontractuele informatie-uitwisseling, tussentijdse wijzigingen van lopende franchiseovereenkomsten, overleg tussen franchisegever en franchisenemer en de beëindiging van de franchiseovereenkomst van kaders voorzien. Dit betreft de precontractuele uitwisseling van informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst, de beëindiging van de franchisesamenwerking en het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers.

Deze onderdelen in moeten nu helder en eenduidig uitgewerkt worden. Er moeten duidelijke inhoudelijke normen en procesafspraken gemaakt worden in plaats van vrijblijvendheid.

Franchisenemers Netwerk Nederland positief

Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN) is positief over het besluit van de staatssecretaris van EZK om te kiezen voor een wettelijke regeling voor franchise. Woordvoerder Brigitte van der Burg heeft namens het FNN gereageerd: ‘Er is een eerste belangrijke stap gezet door de staatssecretaris van EZK. Dat is een goede zaak. Nu is het belangrijk dat in de uitwerking van de wettelijke regeling de onderdelen komen die voor franchisenemers belangrijk zijn en dat deze helder en eenduidig worden ingevuld. FNN zet niet alleen haar schouders eronder om dit voor elkaar te krijgen, maar ook zo snel mogelijk. De nood is hoog bij franchisenemers en dat wordt door deze staatssecretaris van EZK gezien en door het kabinet. Het is niet voor niets dat in het regeerakkoord staat dat er een wettelijke verankering dient te komen met het oog op versterking van de positie van de franchisenemer’.

Eerdere poging tot wettelijke verankering

In april 2017 deed Minister Kamp van Economische Zaken al eens een poging een wet in het leven te roepen die zou leiden tot een betere bescherming van de franchisenemer. Dit naar aanleiding van de gedragscode voor de franchisesector die door franchisenemers en franchisegevers was opgesteld, maar door franchisegevers nauwelijks nageleefd werd, aldus de franchisenemers. De reden voor deze gedragscode was dat franchisegevers volgens franchisenemers regelmatig te hoge winsten voorspiegelen aan de franchisenemers en dat er onduidelijkheid is over hoe kosten berekend worden die franchisenemers moeten betalen. Volgens de minister was er sprake van misstanden in de sector. “Franchisecontracten zijn nu een soort dictaat van franchisegevers aan franchisenemers.”

Onder de franchisegevers was er echter vanaf het sluiten van de gedragscode al weinig draagvlak. Zij wezen erop dat er maar enkele franchisegevers betrokken waren bij het opstellen van de gedragscode. Vanwege het ontbreken van draagvlak is deze gedragscode vanaf het opstellen ervan dus al niet volledig gevolgd en zijn er dus nooit breedgedragen afspraken geweest. Ook zouden er helemaal niet zoveel problemen zijn tussen franchisegevers en franchisenemers. Romana Engeman van de Nederlandse Franchise Vereniging, de branchevereniging van franchisegevers, wees er op dat er nog geen twintig rechtszaken per jaar zijn tussen franchisegevers en franchisenemers. Daarmee zijn misstanden eerder uitzondering dan regel.

Uiteindelijk is het wetsvoorstel destijds niet door de Eerste en Tweede kamer gekomen.

 

De heer J. Sterk van Ludwig & Van Dam Franchiseadvocaten heeft gereageerd op dit bericht middels een column.

×