Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

franchisegedragscode opgesteld door Vakcentrum

Het Vakcentrum heeft een gedragscode opgesteld voor franchisegevers en –nemers die actief zijn op de Nederlandse markt. De franchisegedragscode is door het Vakcentrum aangeboden aan minister van Economische zaken Henk Kamp.

De gedragscode is gebaseerd op de Europese Erecode inzake franchising die in 1972 is opgesteld door de Europese Franchise Federatie. De opgestelde gedragscode is een aanvulling op de Europese Erecode. De code is aangevuld met het normenkader goede samenwerking franchisegevers-franchisenemers zoals opgesteld door het Vakcentrum en FANed, het Nederlandse chapter van de NFV en enkele aanvullingen afkomstig uit jurisprudentie.

De brancheorganisatie streeft ernaar dat het naleven van de code wettelijk verplicht moet worden. Minister Henk Kamp zou zich moeten inspannen om een manier te vinden om de code ook te laten gelden voor free-riders. Dit zijn franchisegevers die niet aangesloten zijn bij de NFV waardoor binding in feite nog niet mogelijk is. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan streeft het Vakcentrum naar volledige wetgeving.

Het Vakcentrum meent een zeer evenwichtige Code te hebben aangeleverd die een goede basis vormt voor een gezamenlijk gesprek. Tevens levert het Vakcentrum met het aanleveren van de code een bijdrage aan het spoedig afronden van een zeer belangrijk traject in het belang van franchising.