Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Wettelijk verbod op eenzijdig wijzigen van openingstijden door franchisegever

Mr. J. Sterk

De staatssecretaris diende op 9 juli 2020 een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer dat, kort samengevat, inhoudt dat de winkelier niet gebonden mag zijn aan eenzijdige wijziging van de openingstijden, gedurende de looptijd van de overeenkomst. Het wetsvoorstel werd ingegeven om de druk te verminderen op het MKB van met name vastgoedeigenaren, winkeliersverenigingen en het grootwinkelbedrijf om steeds langere openingstijden aan te moeten houden, door eenzijdige wijzigingsbepalingen in de huurovereenkomst.

Opmerkelijk is dat nu in de memorie van toelichting veelvuldig en expliciet wordt opgemerkt dat dit verbod ook geldt voor franchisegevers die franchisenemers eenzijdig zouden verplichten hun openingstijden te moeten wijzigen, met een beroep op eenzijdige wijzigingsbevoegdheid in de franchiseovereenkomst. In de memorie van toelichting wordt de huurovereenkomst in een adem genoemd met de franchiseovereenkomst. Indien de wet wordt aangenomen, mag de franchisenemer besluiten die gewijzigde openingstijden naast zich neer te leggen, indien daarover niet al bij het aangaan van de franchiseovereenkomst concrete afspraken over waren gemaakt.

Het wetsvoorstel biedt dan ook een forse aanvulling op de rechtsbescherming van franchisenemers in relatie tot de recent aangenomen Wet franchise.

Recentelijk verzetten een groot deel van de franchisenemers van Domino’s zich ook al zonder deze wet met succes tegen de door de franchisegever verplicht gestelde lunch opening. Zij konden zich echter beroepen op het ontbreken van een eenzijdige wijzigingsbevoegdheid. Daarvan loopt overigens nog een hoger beroep. Na invoering van deze wet genieten ook franchisenemers, die zich wel gebonden weten aan een eenzijdig wijzigingsbeding, deze extra rechtsbescherming. Zelfs als zij niet huren. Voor franchisegevers wordt het nog belangrijker om bij het aangaan van de franchiseovereenkomst goede afspraken te maken over de openingstijden van de franchisevestiging. Naar verwachting zal deze wet, gelet op het brede draagvlak, vrijwel zeker net zo soepel als de Wet franchise door het parlement worden geloodst, hoewel deze in tegenstelling tot de Wet franchise publicitair nauwelijks aandacht heeft gekregen.

 

 

 

Mr. J. Sterk – franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies.

Wilt u reageren? Ga naar sterk@ludwigvandam.nl

 

 

 

 

×