Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd
Lees meer

Is uw franchiserelatie toekomstbestendig?

De overgangsperiode in de Wet franchise eindigt per 1 januari 2023, dat betekent dat vanaf dat moment alle franchiseovereenkomsten aan de Wet franchise moeten voldoen. Welke aspecten moét u geregeld hebben ...

Lees meer

Ontbinding van de franchiseovereenkomst en ontruiming van het pand: de invloed van corona

Het gaat in deze zaak om een onlosmakelijk met elkaar verbonden franchise- en onderhuurovereenkomst van de formule “Brazuca Coffee”. Deze formule richt zich op het bereiden en serveren van eigen ...

Lees meer

Einde looptijd overeenkomst = einde verplichtingen?

De rechtbank Rotterdam oordeelde in december 2021 over een geschil tussen een franchisegever en een supermarkthouder over de verschuldigdheid van een exploitatiebijdrage. De vraag die voorlag was: Als na afloop van ...

Lees meer

Het instemmingsvereiste: het belang van drempelwaardes en hoe stel je deze eigenlijk vast?

Wat houdt het nieuwe instemmingsvereiste in? Een belangrijk aspect van de Wet franchise is de introductie van het instemmingsvereiste (artikel 7:921 BW). Dit instemmingsvereiste geldt met ingang van 1 januari 2021 voor nieuwe ...

×