Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd
Lees meer

Nysingh advocaten en notarissen: Franchise en huur

Het komt regelmatig voor dat een franchisegever een bedrijfsruimte in de zin van 7:290 BW (onder)verhuurt aan de franchisenemer met gebruik van een koppelbeding. Ook als een koppelbeding in de ...

Lees meer

Mediation op de werkvloer

Een arbeidsconflict: dat kunt u er als werkgever nu even niet bij hebben…. Het is al moeilijk genoeg om goed personeel te vinden en de personele bezetting op orde te ...

Lees meer

Actie nodig: Wet bescherming klokkenluiders

Op 18 februari jl. is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) (gedeeltelijk) in werking getreden. De Wbk maakt dat werkgevers hun klokkenluidersregeling dienen aan te passen. Private ondernemingen met 50 tot 249 werknemers hebben ...

Lees meer

Is uw franchiserelatie toekomstbestendig?

De overgangsperiode in de Wet franchise eindigt per 1 januari 2023, dat betekent dat vanaf dat moment alle franchiseovereenkomsten aan de Wet franchise moeten voldoen. Welke aspecten moét u geregeld hebben ...

Lees meer

Ontbinding van de franchiseovereenkomst en ontruiming van het pand: de invloed van corona

Het gaat in deze zaak om een onlosmakelijk met elkaar verbonden franchise- en onderhuurovereenkomst van de formule “Brazuca Coffee”. Deze formule richt zich op het bereiden en serveren van eigen ...

Lees meer

Einde looptijd overeenkomst = einde verplichtingen?

De rechtbank Rotterdam oordeelde in december 2021 over een geschil tussen een franchisegever en een supermarkthouder over de verschuldigdheid van een exploitatiebijdrage. De vraag die voorlag was: Als na afloop van ...

Lees meer

Het instemmingsvereiste: het belang van drempelwaardes en hoe stel je deze eigenlijk vast?

Wat houdt het nieuwe instemmingsvereiste in? Een belangrijk aspect van de Wet franchise is de introductie van het instemmingsvereiste (artikel 7:921 BW). Dit instemmingsvereiste geldt met ingang van 1 januari 2021 voor nieuwe ...

Lees meer

Het non-concurrentiebeding en knowhow: de Wet franchise speelt (nu al) een grote rol

In het eerste half jaar na de invoering van de Wet franchise op 1 januari 2021 zijn enkele vonnissen gewezen waarin de rechter de aanwezigheid van knowhow essentieel acht voor een beroep ...

Lees meer

Nieuw op de site: Nysingh advocaten en notarissen

Nysingh advocaten en notarissen heeft zich aangesloten bij De Nationale Franchise Gids. “Wij werken al jaren voor verschillende franchiseformules, franchisenemers en verenigingen van franchisenemers. Aansluiten bij het platform van De ...

Lees meer

Nysingh advocaten en notarissen

×