Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Audax roept kabinet op boekwinkels te openen

Audax richt zich op het creëren, vermarkten, verspreiden en verkopen van tijdschriften, boeken en andere alledaagse producten en diensten en is bekend van de winkelformules Bruna, AKO en The Readshop. Het moederbedrijf heeft een dringende oproep aan het kabinet gedaan om boekwinkels niet langer als niet-essentieel te beschouwen en hiermee toe te staan dat boekwinkels hun deuren weer openen. Als de deuren geopend mogen worden, zullen alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

Algemeen Directeur Hubert de Leeuw van Audax: “We zijn van mening dat een laagdrempelige beschikbaarheid van lectuur (kranten, tijdschriften, boeken) een belangrijke rol vervult in het vormen van een mening en daarmee de vrijheid van meningsuiting ondersteunt. Nu het supermarktkanaal nog wel tijdschriften mag verkopen is niet alleen een vorm van oneerlijke concurrentie ontstaan, maar durven wij zelfs te stellen dat er inmiddels sprake is van censuur. In de supermarkt wordt immers een beperkt assortiment gevoerd, waardoor nu een groot gedeelte van de titels nu nergens verkrijgbaar is. Hiermee wordt indirect ook de persvrijheid, zoals bepaald in artikel 7 van de grondwet, aan banden gelegd.”

”Met een verlenging van de winkelsluitingen komt bovendien de duurzaamheid van het lectuurstelsel op de lange termijn in gevaar. Winkeliers zijn in staat om door middel van verkoop in consignatie een zo breed mogelijk assortiment te voeren. Hiermee wordt het publiek in de gelegenheid gesteld zich zelf in vrijheid een mening over de inhoud te vormen en deel te nemen aan het publieke debat. Voor kleinere, specialistische uitgeverijen wordt het nu echter steeds moeilijker het hoofd boven water te houden. Het zijn immers net hun titels die nu buiten het schap vallen. De boekhandelaren, die vaak met hun winkels ook lokaal een belangrijke rol vervullen, hebben eveneens weinig vlees meer op de botten na de winkelsluiting in de belangrijke decembermaand. En tot slot kunnen met minder winkelpunten de logistieke kosten niet langer worden gedragen door de distributeurs met als gevolg dat ook de noodzakelijke fijnmazige logistieke infrastructuur voor de brede beschikbaarheid van het fysieke boek niet langer overeind gehouden kan worden.”

Audax heeft het kabinet gevraagd om te kijken naar buurlanden als Duitsland en België, die wel de boekwinkels openhouden. Daarnaast verwijst Audax naar een brief van de Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak (KvB) en het de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB) van 18 december. Hierin wordt geschreven dat boeken essentieel zijn voor de geest.

×