Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Failliet doordat franchisegever verkoop franchiseonderneming weigerde

Kan een franchisegever de verkoop van een franchiseonderneming aan een kandidaat-koper weigeren, ook als dit een laatste financiële strohalm voor de franchisenemer is? Kan de franchisegever dan zelfs het faillissement van de franchisenemer aanvragen?

Onlangs vroeg een franchisegever het faillissement aan van een eigen franchisenemer wegens een betalingsachterstand. De franchisenemer heeft aangevoerd tot tweemaal toe een kandidaat-koper gevonden te hebben, maar dat de franchisegever de verkoop van de franchiseonderneming blokkeerde door haar toestemming te weigeren. Het was de franchisenemer immers verboden de franchiseonderneming te verkopen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de franchisegever. Met de beoogde verkoop zou de franchisenemer de betalingsachterstand bij de franchisegever ingelopen kunnen hebben.

De franchisegever heeft in dit verband onbetwist aangevoerd dat zij nimmer een conceptkoopovereenkomst heeft ontvangen, om welke reden zij deze kandidaat-kopers niet heeft goedgekeurd. In de franchiseovereenkomst was namelijk bepaald dat bij een voorgenomen verkoop van enig belang in de franchiseonderneming, de franchisenemer aan de franchisegever de conceptkoopovereenkomst zou voorleggen. De rechtbank acht het niet onredelijk dat de franchisegever de beoogde verkoop van de franchiseonderneming weigerde en oordeelde dat een verder uitstel van betaling niet gerechtvaardigd is, nu er geen uitzicht bestaat op een onderhandse verkoop van de franchiseonderneming op korte termijn.

Niet ondenkbaar is dat een franchisegever met het weigeren van een aspirant-koper bereikt dat de franchisenemer geen uitzicht heeft op het kunnen voldoen van zijn schulden. Als een franchisenemer meent dat dit goedkeuringsrecht van de franchisegever misbruikt wordt om bijvoorbeeld in een faillissement alsnog een nieuwe franchisenemer te krijgen (die waarschijnlijk minder als koopprijs heeft moeten betalen), dan zal dat lastig te bewijzen zijn. De vraag is ook of in de gegeven omstandigheden een faillissement niet een te verstrekkend middel is om zekerheid te krijgen voor de franchisegever om de betalingsachterstand ingelost te krijgen. Het aanvragen van een faillissement door een franchisegever van een franchisenemer lijkt een ultiem middel te zijn dat niet snel aangewend zou moeten worden. In sommige gevallen zal dit laatste middel toch aangewend moeten kunnen worden.

 

 

 

Mr. A.W. Dolphijn  – franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt u reageren?

Ga naar dolphijn@ludwigvandam.nl

 

 

 

×