Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Franchise: Let’s get digital

Mr. J.A.J. Devilee – Franchiseadvocaat

Nu de meesten thuis of op afstand werken is online zijn belangrijker dan ooit. Digitalisering is al jaren in opkomst, maar de huidige corona-crisis maakt nog maar eens duidelijk hoe onmisbaar internet is. Ook in franchiseverhoudingen dient aandacht te worden besteed aan digitale aspecten van de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer. In deze bijdrage zal ik kort ingaan op een aantal elementen van de samenwerking, waaruit blijkt dat digitale aspecten steeds belangrijker worden in franchiseverhoudingen, zowel gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst als daarna.
Verwerkersovereenkomst

Digitale gegevens van klanten zijn zeer aantrekkelijk voor bedrijven, denk hierbij aan een bonuskaart met persoonlijke aanbiedingen, apps of tracking cookies via websites, maar ook in het kader van veiligheid komt dit aan de orde, denk aan camera’s in een supermarkt. Afspraken hierover kunnen worden vastgelegd in een franchiseovereenkomst. In franchiseverhoudingen speelt echter nog weleens een discussie omtrent onjuiste prognoses waarmee de franchiseovereenkomst (buitengerechtelijk) wordt vernietigd. Juridisch gezien treft vernietiging in beginsel de gehele franchiseovereenkomst en dus ook afspraken over privacy. Kom daarom altijd een separate en sluitende verwerkersovereenkomst overeen.

E-commerce

Zeker tijdens deze lock down waarin winkels zijn gesloten en een avondklok geldt vanaf 21.00 uur ‘s avonds, maken consumenten in toenemende mate gebruik van het internet en de mogelijkheid om online bestellingen te plaatsen. Dit geldt voor supermarkten, kledingwinkels, maar ook voor maaltijden. Dit kan ten koste gaan van de omzet in fysieke winkels. Dit onderwerp speelt al decennialang, maar de verwachting is dat de verhouding tussen fysieke en online winkels nog verder zal verschuiven. Uiteindelijk gaat het erom wat er onderaan de streep overblijft. Maak daarom altijd goede afspraken in de franchiseovereenkomst over dit onderwerp.

Vaststellingsovereenkomst

Een franchisegever en een franchisenemer kunnen een geschil met elkaar krijgen waardoor de samenwerking onhoudbaar wordt. In voorkomende gevallen kunnen ook problemen ontstaan in de onderneming van de franchisenemer zelve, bijvoorbeeld in het geval van een vennootschap onder firma. In dat geval kan ervoor worden gekozen om de afwikkeling vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Het is dan essentieel om concrete afspraken te maken omtrent de (gezamenlijke) website, digitale gegevens van klanten, toegang tot de bank en Facebook- en Instagramaccounts. Dit geldt voor zowel de (diverse) toegangen tot deze platforms als de wijze waarop partijen naar buiten brengen dat de samenwerking is beëindigd, een en ander al dan niet op straffe van een dwangsom.

Mocht u advies nodig hebben of begeleiding wensen in het vastleggen van afspraken van afspraken in het kader van het vorenstaande, neem dan gerust contact met ons op.

Mr. J.A.J. Devilee
Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt u reageren?
Ga naar devilee@ludwigvandam.nl

×