Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Niet van uw franchisegever af kunnen?

Bij het sluiten van een franchiseovereenkomst realiseren franchisenemers zich niet altijd dat het loskomen van de franchisegever niet altijd goed mogelijk is. Ook na afloop van de franchiseovereenkomst kan het niet verlengen van de samenwerking dermate grote problemen met zich brengen, dat de franchisenemer wel moet verlengen.

Aspirant franchisenemers doen er goed aan zich te laten voorlichten over de volgende mogelijke barrières:

Soms staat in de franchiseovereenkomst een verplichting om bij het (tussentijds) eindigen van de activiteiten door de franchisenemer zijn onderneming aan de franchisegever te verkopen. Op voorhand is soms zelfs al een verkoopprijs bepaald. Die prijs zou wel eens veel lager kunnen zijn dan de werkelijke economische waarde, waardoor stoppen met franchising eigenlijk geen optie is. Verlengen van de samenwerking is dan een must.

Een bepaling in de franchiseovereenkomst die veel voorkomt, is de regel die de franchisenemer na afloop van de franchiseovereenkomst de franchisenemer verbiedt om de werkzaamheden voort te zetten. Hier is doorgaans een forse boete aan gekoppeld. Als de franchisenemer in een bepaald vak is gespecialiseerd, maar dat niet meer kan uitoefenen door het verbod in de franchiseovereenkomst, dan is nog te bezien hoe hij in zijn inkomen kan voorzien.

Wat ook wel voorkomt, is dat de franchisenemer verplicht is om het klantenbestand over te dragen bij het eind van de samenwerking. Op die manier kan een franchisenemer een opgebouwd netwerk verliezen als de franchiseovereenkomst niet wordt verlengd.

Met het concept van het wetsvoorstel voor de Wet Franchise wordt beoogd dat de positie van de franchisenemer versterkt wordt. Juist tegen de hiervoor bedoelde beklemmende situaties zouden franchisenemers hiermee beschermd moeten worden. Vooralsnog zijn franchisenemers met name aangewezen op argumenten die gestoeld zijn op strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid om zich van de franchisegever te kunnen ontworstelen.

 

 

Mr. A.W. Dolphijn – franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt u reageren?

Ga naar dolphijn@ludwigvandam.nl

×