Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Ook franchiseformules kunnen bijdragen aan arbeidsmarktparticipatie

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Een manier om hier invulling aan te geven, is het bieden van werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is niet alleen prima mogelijk voor reguliere ondernemers, maar ook voor franchiseformules. Karin van der Haar is participatie-adviseur bij ABN Amro en helpt elke dag ondernemers die hiermee aan de slag willen. Monique Ravenstijn is franchisenemer van Jumbo Monique in het Noord-Hollandse Zwaagdijk. Zij heeft vier ‘mensen met een verhaal’ in dienst. Karin en Monique vertellen wat de kracht is van deze manier van maatschappelijk ondernemen.

De missie van Monique Ravenstijn: alles uit haar medemens halen en uitgaan van de kracht van samen. Dit doet ze niet alleen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden, maar ook door voorlichting te geven over gezonde voedingskeuzes. Ook werkt ze samen met een taalschool om laaggeletterdheid te signaleren en hier wat aan te doen.

Mensen met een verhaal

Monique Ravenstijn – JUMBO Zwaagdijk

Monique heeft al jaren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst, of zoals zij en haar team zeggen: ‘mensen met een verhaal’. “Met de term ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ plaats je mensen eigenlijk in een hokje”, vindt ze. “Ze hebben gewoon een ander talent. Ik probeer te focussen op wat die medewerkers wel kunnen en pas daarop de functies aan. Zo kunnen ze de reguliere medewerkers ontzorgen, zodat ook zij zich kunnen toeleggen op waar ze goed in zijn.”

Eigen draai aan ondernemerschap

Jumbo-franchisenemers kunnen hun eigen draai aan het ondernemerschap geven. Het opnemen van vier medewerkers met een verhaal in Jumbo Monique is hier een voorbeeld van. “Jumbo heeft de zogenoemde zeven zekerheden en daar past dit prima in”, zegt Monique. “Ook draagt het bij aan de duurzaamheidsgedachte en het MVO-beleid van Jumbo Monique.”

Bewust maken van patronen

Monique probeert zowel haar reguliere medewerkers als de vier medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bewust te maken van hun patronen. “Als ze weten waarom ze doen wat ze altijd doen, snappen ze ook waarom ze met bepaalde zaken niet verder komen. Dan kunnen ze vanuit hun talent gaan werken. Door meerdere filialen te openen, kan ik mijn missie verder verspreiden. Ik wil mijn medewerkers de kans bieden om door te groeien en ze bewust maken van bijvoorbeeld wat gezonde voeding met je doet. Ik probeer zowel consumenten als medewerkers in mijn supermarkt te laten zien dat ze ook andere voedingskeuzes kunnen maken, bijvoorbeeld door te koken met pure producten zonder toevoegingen.”

Participatie-adviseur

Monique ontmoette een tijd terug ABN Amro-participatie-adviseur Karin van der Haar. De twee hadden direct een klik. Karin ondersteunt in haar dagelijkse werk niet alleen ondernemers zoals Monique, maar iedereen die meer wil weten over arbeidsparticipatie.

ABN Amro startte in 2014 met een regionaal project om arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Dit succesvolle initiatief is sinds een halfjaar ook landelijk van kracht. Karin adviseert bedrijven over de Participatiewet en hoe zij mensen met een beperking kunnen opnemen in hun organisatie. “De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong”, vertelt Karin. “Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door gemeentes begeleid naar een baan. Ik zie nu dat dit steeds beter gaat. Gemeentes en bedrijven waren er in het begin nog niet voldoende op toegerust.”

Ondersteuning op MVO-gebied

“ABN Amro heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) al jaren bovenaan de agenda staan”, vertelt Karin. “We merken dat dat bij veel van onze klanten ook het geval is, maar dat ze het lastig vinden om er invulling aan te geven.”

In de afgelopen vier jaar hebben al veel klanten van ABN Amro een adviestraject afgenomen bij Karin. Er zijn ook bedrijven die tot plaatsing van een arbeidskracht zijn overgegaan. Alle bedrijven zijn bij haar welkom om advies in te winnen, dus niet alleen klanten van ABN Amro. Elk bedrijf kan iemand met een afstand plaatsen. Bedrijven die niet weten hoe ze de eerste stappen moeten zetten, zijn welkom. Of het nu de bakker op de hoek is, of een bedrijf met duizenden medewerkers.”

Voordelen voor bedrijven

De voordelen voor bedrijven die een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, zijn legio. Karin noemt er enkele. “Dergelijke medewerkers zijn enorm loyaal en werken hard. Dat heeft een positieve invloed op de rest van het personeel. Ook is het voor deze mensen erg belangrijk om het gevoel te hebben dat zij deel uitmaken van de maatschappij en hun eigen boterham kunnen verdienen. Uiteraard zijn er ook financiële voordelen voor bedrijven, zoals subsidies.”

Karin van der Haar – Participatie adviseur, ABN AMRO Franchise Clients

×