Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Hoofdelijke aansprakelijkheid B.V. naast privé?

Van franchisenemers wordt vaak gevraagd de franchiseovereenkomst mede te ondertekenen, naast hun franchise bv. Soms weigeren franchisenemers dat en wordt de franchiseovereenkomst niet getekend. Het is verbazingwekkend dat er vervolgens zo weinig discussie is om te bezien of er geen mouw aan te passen is.

Franchisenemers richten vaak een bv op ter beperking van hun eigen aansprakelijkheid in privé. Niet verwonderlijk, want franchiseovereenkomsten worden vaak gesloten voor een langere periode en er zijn ook vaak flinke investeringen mee gemoeid. Als het mis gaat, dan blijft de ondernemer zelf buiten schot. Het tekenen voor aansprakelijkheid in privé zullen franchisenemers dan ook niet snel wenselijk achten. Ze nemen dan vrijwillig de aansprakelijkheid in privé op zich.

Franchisegevers willen natuurlijk ook niet dat het mis gaat bij franchisenemers, maar als het misgaat, dan zullen franchisegevers ook vaak proberen hun verlies zo klein mogelijk te houden. Het in privé laten meetekenen door de ondernemer heeft dan als doel dat de ondernemer naast de bv aansprakelijk is voor de verplichtingen uit de franchiseovereenkomst. In dat geval kan de franchisegever kiezen welke partij hij aanspreekt. Als de bv “leeg” is, kan de ondernemer aangesproken worden en kan bijvoorbeeld de overwaarde op zijn koopwoning uitgewonnen worden. Zo ver zullen veel franchisegevers het niet laten komen. Als een franchisegever merkt dat de periodieke fee niet meer betaald wordt, of de bestellingen niet voldaan worden, dan zal de franchisegever snel de leveringen stoppen of de franchiseovereenkomst ontbinden.

Een oplossing kan zijn om af te spreken dat de ondernemer slechts in zeer ernstige gevallen, bijvoorbeeld fraude, in privé aansprakelijk zal zijn. Ook kan een plafond in de omvang van de aansprakelijkheid in privé afgesproken worden. Of afgesproken kan worden dat de ondernemer pas in privé aangesproken wordt nadat vaststaat dat de bv echt geen cent meer heeft.

Door creatief om te gaan met de belangen van allebei de partijen kan er soms toch nog naar ieders tevredenheid een franchiseovereenkomst getekend worden.

 

 

 

Mr. A.W. Dolphijn  – franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt u reageren?

Ga naar dolphijn@ludwigvandam.nl

 

 

 

×